Browsing: Kultura

Kultura
By 0

Reżyser „Trylogii” nie nakręci filmu u ukraińskich powstańcach antybolszewickich. Czy na podstawie tego zdarzonka pozornie rodem z prasy bulwarowej – można wysnuć szerszą refleksję na temat sytuacji politycznej i kulturalnej za Bugiem?

Kultura
By 0

Fascynacja historią- nieustannie wołającą o prawdę w Polsce- zainspirowała kilkunastu współczesnych politycznych żołnierzy, którzy w bardzo szczególny i niezwykły sposób postanowili przypomnieć młodemu pokoleniu o rycerzach Wielkiej Polski. Ciekawy projekt, nowatorski pomysł, w którym twórcza spontaniczność łączy się z ideą. To wszystko można powiedzieć o książce, której autorami są ludzie ideowo bądź formalnie związani z Obozem Narodowo- Radykalnym; książce będącej aktem należnej pamięci dla żołnierzy Związku Jaszczurczego i Narodowych Sił Zbrojnych.

Kultura
By 0

Dzisiaj kolejny debiut literacki na naszym portalu. Wiersz Witolda Stefanowicza, poety z Tarnobrzegu, odwołującego się w swojej twórczości do dziedzictwa środowiska SZTUKI I NARODU.

Kultura
By 0

Jest to film o wielkiej przyjaźni, o dziecięcych marzeniach, o niespełnionej miłości i utraconych nadziejach. Jest to film o dokonywaniu trudnych wyborów za które ponosi się konsekwencje. Jest to również film o nieustannych dylematach w stale zmieniającym się życiu, o nieustannych powrotach do młodości, kiedy wszystko wydawało się tak bardzo proste i czyste, a gdzieś po drodze przemieniło się w jarzmo zdruzgotanej egzystencji.

Kultura
By 0

„Trzeci Klucz”, to pierwsza polska powieść, z gatunku fantastyki historycznej, nawiązująca do tajemnic hitlerowskich z okresu ostatniej wojny. Co prawda, tematyka ta była przedstawiana wielokrotnie w pracach popularno- naukowych Igora Witkowskiego, który w oparciu o zdobytą wiedzę, stawiał śmiałe, ale i bardzo prawdopodobne hipotezy;

Kultura
By 0

Drezno powstało z gruzów. Dzisiaj już niewiele osobliwości przypomina tragiczne dni tego miasta z lutego 1945 roku. Jedynie fotografie i niektóre fragmenty budowli, wciąż wołają głosami tamtej apokalipsy. Teraz, to miasto tętni życiem, a z wieży kościoła Frauenkirche, można podziwiać zakola Łaby. Uliczki Drezna przeżywają swój kulturalny renesans.

Kultura
By 0

Poezja Sławomira Hawryszczuka, to nie tylko literacka podróż do wnętrza duszy, ale także zmaganie się z filozofią. Autor „Religii Rocka” opisuje świat donioślej od wyblakłych manifestów i skuteczniej od armatnich salw… (TJK)

Formacyjne
By 0

Ukazała się drukiem obszerna i wyczerpująca monografia jednego z ciekawszych środowisk politycznych schyłku PRL – Ruchu Młodej Polski (RMP). Autorem pracy pt. „O kształt polityki polskiej. Oblicze ideowo-polityczne Ruchu Młodej Polski (1979-1989)” jest dr Tomasz Sikorski z Uniwersytetu Szczecińskiego.

1 67 68 69