Zaskoczenie Mińskiem

Rozwijająca się prywatna przedsiębiorczość i dobrze – nie różniące się od polskich – zaopatrzone markety. Rzecz jasna – dominuje sowiecki styl. Sowiecka ideologia i język rosyjski, ale z całą pewnością dominujące w Polsce przekonanie, że Białoruś to taka Korea Północna lub Kuba jest z gruntu fałszywe. Moje pozytywne zaskoczenie Mińskiem zupełnie tego nie potwierdza…