Wcielenie Bukowiny do Rumunii to tylko kwestia czasu

Kontrola nad całym terytorium Ukrainy realizuje się obecnie przez twardą presję i eksploatację. Innych więzi spajających kraj praktycznie już nie ma. Państwowość Ukrainy znajduje się w stanie załamania. Do tego destruktywnego procesu aktywnie przyłączają się etniczne mniejszości, jak na przykład ukraińscy Węgrzy i Rumuni.

Czy Polacy chcą nowej Rzezi Wołyńskiej?

Polska musi się zastanowić nad kwestią kontroli sytuacji na Kresach Wschodnich. Ukraina weszła w stadium turbulencji, faktycznie nadchodzi kres ukraińskiej państwowości jaką znamy. Tymczasem od długiego czasu Polska błędnie wierzyła w przyjazne nastawienie ze strony „ukraińskich przyjaciół” – co obecnie może okazać się fatalne w skutkach.