Konserwatyzm.pl w nowej odsłonie.

Szanowni Czytelnicy z przyjemnością oddajemy w Wasze ręce Konserwatyzm.pl w nowej odsłonie. Prosimy o zwrócenie uwagi na fakt, że uprościliśmy adresy naszych publikacji. W poprzedniej odsłonie przykładowy adres wyglądał w następujący sposób: konserwatyzm.pl/artykul/1773/papieska-sylwetka-pawla-vi/ a obecnie publikacja znajduje się pod adresem konserwatyzm.pl/papieska-sylwetka-pawla-vi/ Wszystkie dotychczasowe artykuły są nadal dostępne dla Czytelników pod uproszczonymi adresami. Redakcja Konserwatyzm.pl

Lewicki: Aleksiej Nawalny – ofiara politycznej wielkiej gry

  Jak podały media, w rosyjskiej kolonii karnej za kołem podbiegunowym, zmarł, najbardziej obecnie znany, rosyjski opozycjonista Aleksiej Nawalny. Przyczyną śmierci miało być nagłe zasłabnięcie. Wśród środowisk politycznych, uważających Rosję za swojego największego wroga, reakcja była dość jednolita i sprowadzała się do oskarżania władz rosyjskich, czyli obecnego władcy na Kremlu, o spowodowanie tej śmierci. Różnice sprowadzały się głównie do wymieniania wprost Putina, jako odpowiedzialnego, bądź tylko jakiegoś sugerowania tejże odpowiedzialności. Choć też zdarzały się zupełnie kabotyńskie popisy, jak ten gdzie deklarowano „wdeptanie Putina w ziemię”. […]

Wielomski: Ideologia globalizmu

Globalizm to zespół idei towarzyszących zjawisku ekonomicznej, cywilizacyjnej i informacyjnej globalizacji, czyli przekształcaniu się świata obcych sobie narodów i państw w tzw. globalną wioskę. Jedni mówią przy tej okazji o „agendzie globalizmu”, inni o „doktrynie”, a jeszcze inni nie wahają się użyć terminu „ideologia”. Czy jest on ideologią? Ideologię cechuje tzw. holizm (całościowość). Ideologia opisuje, omawia i projektuje całokształt życia ludzkiego, poczynając od ekonomii i polityki, a kończąc na kwestiach wiary i moralności. Składa się przeto z wielu doktryn opisujących po kolei ekonomię, politykę, prawo, […]

Frąckiewicz: Imperium Amerykańskie

Wyobraźmy sobie hipotetyczną sytuację: polski rząd wysyła funkcjonariuszy swoich służb do Bułgarii w celu udzielenia pomocy Bułgarom przy ujęciu nadzwyczaj niebezpiecznego przestępcy, szefa zorganizowanej grupy przestępczej, który po aresztowaniu ma zostać wywieziony do Polski i skazany przez polski sąd na karę pozbawienia wolności odbywaną w polskim więzieniu. Trzeba przyznać, że byłaby to sytuacja niecodzienna, abstrakcyjna a nawet niedorzeczna i z perspektywy Bułgarów mogłaby być odebrana negatywnie. Raczej każdy życzyłby sobie aby przestępcy nie odsiadywali wyroków w zagranicznych więzieniach oraz aby byli sądzeni przez własne, krajowe […]

Panasiuk: Centralny Port Komunikacyjny (CPK) – fałszywy mit modernizacji

Trwa ożywiona dyskusja w Polsce, czy Centralny Port Komunikacyjny (CPK) to dla Polski wielka szansa, czy też zagrożenie. Zwolennicy- głównie środowiska PIS i Konfederacji mówią tutaj o cywilizacyjnej szansie i porównują tą inwestycję do takich sztandarowych inwestycji II Rzeczypospolitej, jak port w Gdyni, czy też Centralny Okręg Przemysłowy. Przeciwnicy wytykają przede wszystkim zbędność tej inwestycji, olbrzymie i niepotrzebne koszty, które musiałoby podźwignąć państwo polskie. Podnoszona jest także kwestia geopolityczna, którą skrzętnie ukrywano przed obywatelami – militarne znaczenie projektu, którego kluczowym zadaniem było przygotowanie infrastruktury NATO […]

Gomułkowski: Demokracja, liberalizm, parlamentaryzm albo…

Ostatnie 4-5 lat obnażyły w Polsce i Europie słabości liberalnej demokracji parlamentarnej. W tym okresie mieliśmy do czynienia z różnymi działaniami demokratycznie wybranych władz, które zmierzały (paszporty szczepienie, blokada kont protestujących kierowców w Kanadzie) bądź zmierzają w przyszłości (podatki klimatyczne, cyfrowa tożsamość, CBDC, projekt federalizacji EU, etc) do: ograniczania wolności obywateli, pauperyzacji społeczeństwa, kontroli człowieka, deprecjacji roli rodziny oraz ograniczania roli państw narodowych, a co za tym idzie suwerenności samych narodów wraz z ich kulturową różnorodnością. W tym kontekście należy się zastanowić nad istotą samej […]