Czy Ameryka Łacińska jest nadzieją dla katolicyzmu?

W związku z wyborem na stanowisko papieża pochodzącego z Ameryki Łacińskiej kardynała Bergoglio, mocniejsze stały się głosy sugerujące, iż to właśnie na tym kontynencie należy upatrywać nowego źródła inspiracji i nadziei dla katolicyzmu. Czy jednak aby na pewno należy w ten sposób patrzeć na latynoską część Kościoła katolickiego? Przyjrzyjmy się zatem suchym faktom, odstawiając na bok zrozumiałe pozytywne emocje wynikające z historycznego precedensu, którym jest wybór pierwszego pochodzącego z Ameryki Łacińskiej biskupa Rzymu.

Subtelny moralitet?!

Gdzie mamy szukać doskonałego sposobu życia chrześcijańskiego – perfectus vitae chrisianae modus? Św. Augustyn napisze, że w Kazaniu na Górze. To taki kodeks moralności chrześcijańskiej. Prawdopodobnie wersja tego kazania przedstawiona przez św. Mateusza jest najbliższa rzeczywistości.

Marksizm i religia. Walka z Bogiem, czy reakcja na czyny ludzi?

Dlatego nie można powiedzieć, że socjalizm jest ateistyczny, podobnie, jak nie jest teistyczny. Jest to natomiast ruch o istocie wyzwoleńczej i humanistycznej. Stąd też wspólna walka z kapitalistyczną opresją ludzi wierzących i niewierzących i ich współpraca przy budowie nowego ustroju jest nie tylko możliwa, ale wręcz pożądana.