Ziętek-Wielomska: Groby zmarłych, własność i rodzina – antyczne korzenie naszej kultury

Niedawno rozmawiałam z kolegą, który regularnie podróżuje do Afryki. Od słowa do słowa zeszliśmy na temat związku między dbaniem o groby zmarłych a kulturą. Z jego obserwacji wynika, że duża część ludności afrykańskiej żyje „z dnia na dzień”, czyli bez posiadania jakiejkolwiek pamięci historycznej. Występujący u nich brak takiej pamięci związany jest jego zdaniem z brakiem pisma, jak również grobów. Groby służą bowiem przechowywaniu pamięci o przodkach. A tym samym tworzeniu kultury wyższej, która rozwija się wtedy, kiedy każde pokolenie dodaje od siebie coś nowego […]