Wielomski: Awerroizm i dzisiejsi adwersarze św.Tomasza od Awerroesa do Tischnera i Obirka

Prof. Adam Wielomski: Ibn Roszda Averroes, awerroizm łaciński i dzisiejsi adwersarze św.Tomasza z Akwinu od Awerroesa do Tischnera i Obirka.   Facebook