RedakcjaDr Arkadiusz Meller (redaktor naczelny) – doktor nauk społecznych w zakresie nauk o polityce, absolwent Wydziału Politologii i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Zastępca redaktora naczelnego półrocznika WPiSM UMK w Toruniu – „Historia i Polityka”. Zastępca redaktora naczelnego półrocznika „Pro Fide Rege et Lege”oraz kierownik działów: Idee, Recenzje. Stały współpracownik kwartalnika „Myśl.pl.”. Członek Rady Programowej rocznika "Studia Geopolitica".
Redaktor naczelny portalu www.konserwatyzm.pl.
Wiceprezes Rady Głównej Klubu Zachowawczo-Monarchistycznego. Wiceprezes Polskiego Towarzystwa Geopolitycznego.
Autor książki: Ku „Nowemu Średniowieczu”. Myśl społeczno-polityczna Mariana Reutta w latach 30. XX wieku (Warszawa 2011).
Współredaktor książek: Życie i śmierć dla Narodu! Antologia polskiej myśli narodowo-radykalnej z l. 30.XX w. (I wyd. Toruń 2009, II wyd. Warszawa 2011); 30 lat Ruchu Młodej Polski (1979-2009) (Toruń 2009); Ustrój państwa w polskiej myśli politycznej XX-XXI wieku (Toruń 2011); Antologia zbrodni smoleńskiej (Warszawa 2011); Antologia współczesnej polskiej myśli politycznej (Toruń 2012); Ku „Nowemu Barokowi”. Myśl polityczna Karola Stefana Frycza(1910-1942) (Warszawa 2012); Perspektywy pojednania polsko-rosyjskiego. Wizyta Cyryla I w Polsce (Warszawa 2012); Z bojów Adolfa Nowaczyńskiego. Wybór źródeł. Tom I (Warszawa 2012), Roberto de Mattei, Sobór Watykański II. Historia dotąd nieopowiedziana (Ząbki 2012), Europa od Atlantyku do Pacyfiku. Europejska myśl integracyjna po 2004 (Częstochowa 2013), Stepan Bandera w Kijowie (Warszawa 2014).
Autor 60 tekstów (artykuły, recenzje) w czasopismach naukowych i monografiach naukowych.
Kontakt: ameller23@gmail.com


Prof. Adam Wielomski (zastępca red. nacz., dział "Publicystyka") - dr hab. nauk politycznych, profesor UPH. Autor 15 książek i kilkudziesięciu artykułów naukowych. Redaktor Naczelny półrocznika „Pro Fide, Rege et Lege”. Publikuje w "Najwyższym Czasie!" i w "Myśli Polskiej".
Kontakt: wielomski@o2.pl

Stanisław A. Niewiński (zastępca red. nacz., dział "Sprawy Międzynarodowe" - specjalność: Azja Wschodnia) – znawca Chin i Azji Wschodniej. Doktorant Uniwersytetu Opolskiego na kierunku nauki o polityce. Współpracownik Instytutu Konfucjusza w Opolu. Współpracownik pisma „Stosunki Międzynarodowe”, Europejskiego Centrum Analiz Geopolitycznych, Centrum Studiów Polska-Azja oraz portalu „Polityka Globalna”.
Kontakt: staszek_20@op.pl

Tomasz Kosiński (dział "Tożsamość" i "Historia") - politolog spec. samorządowa i historyk, absolwent Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Członek SKN Historyków UŚ. Zainteresowania badawcze koncentruje na współczesnych doktrynach politycznych i XX-wiecznych anty-mainstreamowych ruchach politycznych w Europie i USA oraz historii Górnego Śląska.
Kontakt: t.kosinski@hotmail.com

Dr Krystian Chołaszczyński (dział "Sprawy Międzynarodowe" - specjalność: afrykanistyka) - doktor nauk społecznych w zakresie nauk o polityce, absolwent Wydziału Politologii i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Autor kilkudziesięciu tekstów naukowych z zakresu stosunków międzynarodowych.
Kontakt: melo.man@interia.plMichał Soska (dział "Sprawy Międzynarodowe" - specjalność: sprawy wschodnie i niemieckie)– mgr politologii i filologii germańskiej na Uniwersytecie Gdańskim, absolwent Studium Doktoranckiego z zakresu Nauk o Polityce na UG (bez obrony tytułu), autor dwóch książek, kilkunastu artykułów naukowych i kilkuset publicystycznych, członek Rady Programowej Inicjatywy„Wolność Słowa – Wolność Obrazu”, współpracownik tygodników „Myśl Polska”, „Nasza Polska” i miesięcznika „Śląski Kurier WNET”, członek Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich.
Kontakt: michal.soska@wp.pl 

Magdalena Ziętek (dział Cybernetyka społeczna) - pracownik naukowy, publicysta.Filip Cieślak vel Filip Daniel Cee (dział "Kultura", "Tłumaczenia") - urodziny 11 listopada 1989 roku, absolwent dziennikarstwa na Uniwersytecie Gdańskim. Redaktor półrocznika "Pro Fide Rege et Lege" odpowiedzialny za tłumaczenia. Z racji daty urodzenia twierdzi, że mógłby zagrać główną rolę w polskim remake'u filmu "Urodzony 4 lipca". Fotoreporter, tłumacz, pasjonat kina, sportu, literatury polskiej i angielskojęzycznej.
Kontakt: filipc@nsm.plJoanna Rak (dział "Recenzje") – politolog o spec. marketing polityczny i komunikacja medialna. Najlepszy absolwent Wydziału Politologii i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w roku akademickim 2011/2012; stypendystka MNiSW.
Autorka książki pt. O kierowaniu wrażeniem.Język polskiej polityki po 1989 r. (Warszawa 2013 r.), współredaktorka publikacji pt. Perspektywy pojednania polsko-rosyjskiego. Wizyta patriarchy Cyryla I w Polsce (Warszawa 2012).
Sekretarz redakcji półrocznika naukowego „Pro Fide Rege et Lege”.
Organizatorka i uczestniczka wielu konferencji naukowych (m.in. cyklów: „Patologia czy katharsis? Recepcja filmów Quentina Tarantino z perspektywy bezpieczeństwa społecznego”, „Polityczność science fiction i fantasy –Literatura, film science fiction i fantasy jako wyraz kontestacji rzeczywistości politycznej”). Stażystka w działach marketingu oraz public relations w firmach komercyjnych, a także w mediach. Uczestniczka i współautorka kampanii wyborczych. Autorka artykułów i recenzji naukowych. Zainteresowania naukowe koncentruje na marketingu politycznym i geopolityce.
Kontakt: j.m.k.rak@wp.plKonrad Rękas (stały publicysta) – dziennikarz chełmskiej i lubelskiej prasy regionalnej. Doradca rolniczych związków zawodowych (OPZZ Rolników i Organizacji Rolniczych oraz ZZR „Ojczyzna”), członek grup roboczych COPA-COGECA. Członek zwyczajny Klubu Zachowawczo-Monarchistycznego. Wiceprezes Europejskiego Centrum Analiz Geopolitycznych. Żonaty, pięcioro dzieci.
Kontakt: rozwoj@tlen.pl

Marcin Malik (publicysta) - urodzony w Warszawie, na stałe mieszkający w Londynie. Ukończył studia magisterskie na warszawskim AWF (wydział turystyki). Aktualnie nauczyciel angielskiego, publicysta o podróżach, autor wielu artykułów i zdjęć oraz autor strony o podróżach do najdalszych i odosobnionych regionów Azji. Wspinał się już na Mount Everest (do 5500 m n.p.m.), przemierzył stepy mongolskie, antyczny Jedwabny Szlak, Birmę, Borneo oraz przepłynął wpław do Afganistanu przez rzekę Piandż. Wielokrotnie zwalniany z pracy oraz krytykowany z powodu jego wielkiej niechęci do: akceptacji społeczeństwa multikulturowego, poprawności politycznej, promocji homoseksualizmu.
Strona: www.kompas.travel.pl
Kontakt: kompas@kompas.travel.pl
RSSRSS FacebookFACEBOOK COPYRIGHT © 2011 KONSERWATYZM.PL