Wegierski: Earth Day 2019 – tradition and ecology

The happenstance that Easter Sunday and Earth Day fall within a day of each other in 2019, leads the author to attempt a sketch towards the synthetic nesting of ecological issues within notions of culture and tradition. What are some of the affinities between traditionalist and ecological thinking? The United States and Canada certainly participate today in the worldwide trends to technology (sci-tech); urbanization and migration; media; tribalism; and violence. Together, these might generally be seen as constituting the ongoing crisis of national sovereignty and […]

Wegierski: Examining the historical defence of Christendom as the conceptual template for the defence of “Westernesse” in J.R.R. Tolkien’s The Hobbit/The Lord of the Rings

J.R.R. Tolkien (1892-1973) is widely reputed to be the archetypal author of fantasy in the modern period, or what has come to be termed “high fantasy”. Some have said that Tolkien both inaugurated and closed out the high fantasy subgenre, since anything that follows him is bound inevitably to appear derivative. Over the years, there has been a wide-ranging debate on whether Tolkien’s The Hobbit and The Lord of the Rings, are more “pagan” or “Christian” in spirit. In this presentation, we will be looking […]

Wegierski: On the 330th Anniversary of the Glorious Revolution. The Historical Significance of the English Civil War

The persons who are likely to read konserwatyzm.pl are hopefully very atypical of the prevailing, contemporary North American ethos: profoundly concerned with history and culture, and able to read articles requiring a large degree of cerebral effort and long attention-span. This essay is written with the audacious thesis that the now very distant-seeming English Civil War of 1642-1648, and its real aftermath, the so-called Glorious Revolution of 1688, constitute one of the critical defining experiences of the new cultural identity that can be termed Anglo-Americanism, […]

Bauman: Prawica, lewica a rewolucja protestancka

Joseph de Maistre, jeden z najwybitniejszych francuskich myślicieli reakcyjnych doby Wielkiej Rewolucji Francuskiej (1789-1799-1815), określił kiedyś ową rewolucję, jako swoistą schizmę bytu. Schizma ta polegać miała na powstaniu, w wyniku ówczesnych wydarzeń rewolucyjnych, anty-rzeczywistości, zupełnie nowej konstrukcji społeczno-politycznej świata, opartej na całkowitej negacji natury świata i człowieka. Świat rewolucyjny miał być swoistą antytezą normalności, laboratoryjnym nowotworem wypreparowanym z kulawego ludzkiego intelektu, wyalienowanego z doświadczenia Boga i jego praw moralno-naturalnych. Prawdziwa schizma bytu, moim zdaniem, nie zaczęła się w roku 1789, ale kilkaset lat wcześniej, a […]

Cathey: Paladins of Christian Civilization. The Universality of the Confederate Cause

  SPEECH for CONFEDERATE FLAG DAY, LOUISBURG, March 19, 2017 Thank you. I appreciate that kind introduction. I always like being over in Franklin County. You see, my mother’s was a “Perry,” and although my branch remained up in Perquimans County for about eighty years after the first Perrys came to this part of North Carolina, I have been assured by family genealogists and by  my own research that I’m kin to most of the folks with that last name in this area. So, in a […]

Wielomski: Upadek mitu „rozwiązania amerykańskiego”. Wstęp do książki „Wolność – bóg, który zawiódł”

Przyznam, że nigdy nie ceniłem refleksji filozoficzno-politycznej Hannah Arendt. Jej najważniejszą książkę, a mianowicie rozprawę na temat istoty narodowego socjalizmu (Korzenie totalitaryzmu, 1951) uważam za dość powierzchowną, a przede wszystkim pisaną z pozycji słabo zakamuflowanej niechęci do katolicyzmu rzymskiego. Przyznać jednak muszę, że Arendt umiała sprzedawać samą siebie i tworzyć – jakbyśmy to dziś powiedzieli – pijarowski wizerunek wielkiej i głębokiej myślicielki, która rzuca czytającej publice całego świata nowe, wielkie i błyskotliwe idee. Jedną z takich właśnie idei, bardziej błyskotliwą niźli głęboką, była ta, którą […]

McKinley-Brennan: Wprowadzenie do książki „Wolność: bóg, który zawiódł”

Prezentujemy Państwu wprowadzenie do książki „Wolność: bóg, który zawiódł” autorstwa Christophera Ferrary, której pierwszy tom w języku polskim ukaże się w 2017 roku nakładem Wydawnictwa Wektory. Współczesna entuzjastyczna akceptacja rządów demokratycznych, które stoją na straży „ludzkich praw” nie powinna czynić nas ślepymi na istotne nauki historii. Główny nurt zachodniej refleksji nad optymalnym kształtem ustrojów politycznych rzadko dążył do zidentyfikowania jedynej akceptowalnej formy sprawowania władzy świeckiej. Powszechnie przyjmuje się naturalność podziału ustrojów politycznych: demokracja, monarchia, rządy uprzywilejowanej grupy (arystokracja) wciąż istnieją i ewoluują w zależności od […]

Ferrara: Przeciwko austriackiej herezji

Murray Rothbard miał wielu prominentnych katolickich przyjaciół w przeciągu swojego życia, ale ewidentnie żaden z nich nie zdołał go nawrócić. Twierdził, że jest „neotomistą” z powodu osobliwej zsekularyzowanej koncepcji „praw naturalnych”, oderwanej od jakiegokolwiek boskiego ustanowienia. Rothbard (i inni „Austriacy) próbowali przedstawić jego wersję praw naturalnych jako usankcjonowaną przez hiszpańskich scholastyków, ale, rzecz jasna, żaden scholastyczny filozof nigdy nie utrzymywał, iż mogą istnieć prawa naturalne bez boskiego prawodawcy nadającego im moc prawa naturalnego, które jest przyrodzonym udziałem człowieka w prawie wiecznym. Nie mogą istnieć prawa […]

Zjawisko neokatolicyzmu

„Neokatolicyzm” i „neokatolik” są skrótowymi terminami określającymi nową formę „konserwatywnego katolicyzmu” lub „neokonserwatynego katolicyzmu”, który powstał w Kościele Katolickim w trakcie trwania i po zakończeniu Soboru Watykańskiego Drugiego. Określenia te zostały po raz pierwszy spopularyzowane w książce The Great Facade: Vatican II and the Regime of Novelty in the Roman Catholic Church (wyd. 2002), będącej studium bezprecendsowych zmian, które się pojawiły w Kościele Katolickim od czasu zakończenia Soboru. Zasadniczym elementem tych zmian jest ich progresywizm w porównaniu z katolicyzmem, jaki istniał przed Soborem Watykańskim Drugim (dalej: SWII). […]

Graban: Chrześcijańskie zakony a demoliberalizm (o rzeczywistej i pozorowanej roli monastycyzmu we współczesnym świecie)

Zakony – jak wiadomo – walnie się przyczyniły do rozwoju kultury europejskiej średniowiecznej Europy. Słusznie jesteśmy wdzięczni zakonom, że przekazały nam skarby kultury antycznej wiodąc do ukształtowania fundamentów duchowych Europy. Jaką jednak rolę odgrywają zakony w świecie współczesnym, świecie demoliberalnym i konsumpcyjnym? Pytam o to dlatego gdyż wiele zakonów proponuje współczesnemu człowiekowi pobyt w murach opactwa pod okiem opiekuna duchowego bądź samodzielnie, by choć na moment oderwać się od świata, poczuć się zakonnikiem, osobą zanurzoną w swym wnętrzu i skoncentrowaną na sprawach duchowych.  Tak rozumiane […]