Ziętek-Wielomska: Polak “etniczny” czy Polak „narodowy”?

Socjolog postmodernistyczny Zygmunt Bauman powiedział w jednym z wywiadów, że „Europa jest już w jakimś stopniu, i coraz bardziej się staje, terytorium diaspor. Można być dziś Polakiem równie dobrze w Londynie czy Edynburgu, jak w Warszawie czy Toruniu”. Należy postawić pytanie o to, czy tak opisaną tożsamość „diasporyczną” można postawić na równi z tożsamością narodową?

Wielomski: Dekomunizacja przestrzeni publicznej – czy zwrócić Ziemie Odzyskane Niemcom?

Dekomunizacja przestrzeni publicznej – zwrócić ziemie Niemcom? VLOG #4. Do ilustracji użyto fragmentów z kroniki filmowej zaślubiny z Morzem https://youtu.be/rvlaeH5DB7w Użyto materiał prywatny z drona dzięki uprzejmości Marcin Wolański, film ze Stargardu po usunięciu pomnika autorstwa Pani Janina Osadowska..