Miksa: Mossor i katolicki pogrzeb Świerczewskiego

Przypadająca w tym roku 70. rocznica akcji Wisła stała się okazją do przypomnienia o tym wydarzeniu, które przypomnijmy w 2007 Prezydent Polski Lech Kaczyński i Prezydent Ukrainy Wiktor Juszczenko we wspólnym oświadczeniu potępili akcję „Wisła” i stwierdzili, że była ona sprzeczna z podstawowymi prawami człowieka. Prezydent Juszczenko stwierdził 27 kwietnia 2007, iż „winowajcą tej operacji był totalitarny reżim komunistyczny”. Czy rzeczywiście prezydent Kaczyński słusznie postąpił potępiając akcję a Juszczenko słusznie przedstawia ją z punku widzenia totalitarnych działań Polski Ludowej na te pytania odpowiada najnowsza publikacja […]

Śmiech: Problem z NSZ (4)

Kolaboracja to wg Słownika Języka Polskiego „współpraca z niepopieraną przez większość społeczeństwa władzą, zwłaszcza z władzami okupacyjnym”. Słowo „kolaboracja” jest XIX-wiecznym zapożyczeniem z łaciny (via francuski i niemiecki), które początkowo było synonimem „współpracy” i nie budziło negatywnych skojarzeń. Wydaje się, że dopiero II wojna światowa sprawiła, że pejoratywne znaczenie tego słowa w języku polskim całkowicie zdominowało i wyparło jego wcześniejsze, neutralne rozumienie. Oskarżenie o kolaborację jest jednym z najcięższych oskarżeń, jakie podnoszono i podnosi się nadal w historii i publicystyce w odniesieniu do wydarzeń mających […]

Bauman: Mała hugenocka Francja, czyli Prusy jako synteza kalwinizmu i luteranizmu

Wydany 22 październik 1685 r. przez Ludwika XIV tzw. Edykt z Fontainebleau kończył ostatecznie we Francji epokę tolerancji religijnej dla tamtejszej mniejszości kalwińskiej, tak zwanych hugenotów. Społeczność ta, licząca wówczas ok. 900 tys. heretyków chroniona była dotychczas, na mocy Edyktu z Nantes (Edykt Nantejski, 1598 r.), który gwarantował im wolność wyznania i dawał liczne przywileje. W niespełna rok od wprowadzenia drakońskiego prawa, dającego nawet możliwość stosowania kary śmierci (którą dość często egzekwowano) za dalsze trwanie przy kalwinizmie, społeczność ta została zdziesiątkowana. Większość dotychczasowych wyznawców herezji […]

Ten years since the Dziekański tragedy

Mark Wegierski reflects on the incident from October 14, 2007. Ten years ago, on October 14, 2007, Robert Dziekanski, a forty-year-old Polish immigrant to Canada, met a tragic death at Vancouver Airport. Having arrived at the airport, he waited in the airport’s enclosed baggage area. His mother was in another part of the airport, and was erroneously told that he hadn’t arrived, and she then left the airport. After waiting for over ten hours, Robert understandably became angry, and started to make a ruckus. The […]

On the Sesquicentennial (150th Anniversary) of Canadian Confederation: The decline of the Tory tradition in Canada since the 1980s (Part III)

To paraphrase from T. S. Eliot – where, today, is “the British” that we have lost in “the Canadian”? – and where is “the Canadian” that we have lost in “the multicultural”? Gad Horowitz also has the courage to make a frank admission about socialist (11) Canadian nationalism: “Socialism is internationalist…If the United States were socialist, at this moment, we would be continentalists at this moment. If the possibilities of building a socialist society were brighter in the United States than in Canada, or as […]

Śmiech: Problem z NSZ (3)

Historia Narodowych Sił Zbrojnych to historia podziałów, tragedii, nieporozumień i mistyfikacji. O ile podział na NSZ/AK i NSZ/ONR (wymiennie NSZ/ZJ) dokonany w 1944 r. na kanwie stosunku do scalenia z AK jest dość dobrze znany i jego przebieg oraz konsekwencje zostały, przynajmniej w ogólnych ramach, opisane, o tyle świadomość istnienia podziału ideologicznego od samego początku istnienia NSZ na ogół nie stanowi przedmiotu wiedzy powszechnej. Tymczasem, ujawnione fakty pozwalają stwierdzić, że NSZ – ten niepodzielony i stanowiący formalnie organizacyjną jedność – od samego początku był mieszaniną […]

On the Sesquicentennial (150th Anniversary) of Canadian Confederation: The decline of the Tory tradition in Canada since the 1980s (Part II)

One should also mention John Gamble, who unfortunately became increasingly embittered at his treatment by the PC party in the 1980s, and eventually drifted into unqualified extremism. Brian Mulroney owed a huge political debt to Gamble for keeping the anti-Clark forces alive – thus contributing to Joe Clark’s weak showing in the leadership review and Mulroney’s subsequent win in the leadership convention of 1983. Despite the fact that Gamble was the PC party’s official candidate in the riding, the collusion of the PC and Liberal […]

On the Sesquicentennial (150th Anniversary) of Canadian Confederation: The decline of the Tory tradition in Canada since the 1980s (Part I)

The federal Progressive Conservative party of Brian Mulroney, although it won huge Parliamentary majorities in 1984 and 1988, was a very pale, thin shadow of what the Conservative Party had represented in Canada from Confederation in 1867, to 1896. Indeed, the Conservative Party had dominated Canada in the nineteenth century (1) almost as thoroughly as the Liberal Party would rule the country in the twentieth century. Brian Mulroney did not prove to be another John A. Macdonald. The federal PCs of the 1980s indeed in […]

Wegierski: Tradition in Fantasy and Science Fiction

It is argued that fantasy and science fiction are genres where traditionalist impulses can persist, in an increasingly desacralized, disenchanted, and “mundane” world. The four main points of focus for these impulses are mapped onto several subgenres of fantasy and science fiction. The author examines the four main foci for traditionalist impulses in these genres. Such a typology creates a helpful method for distinguishing between these various subgenres. High Fantasy The first point of focus consists of nostalgia for a “greener world” and is identified […]

Piętka: Skazani na klęskę

11 września zamieściłem na Facebooku następujący wpis: „Ćwierć wieku temu podawano w Polsce, że w latach 1940-1941 deportowano z Kresów Wschodnich na Syberię od 1 do 1,7 mln Polaków, z których 900 tys. miało tam zginąć. Po przebadaniu archiwów radzieckich okazało się jednak, że cztery deportacje z Kresów Wschodnich w latach 1940-1941 objęły w sumie około 320 tys. obywateli II RP. W tej liczbie znajdowało się około 25 tys. Ukraińców, 20 tys. Białorusinów i 70 tys. Żydów, procentowo dotkniętych wywózkami w równym stopniu jak Polacy […]