Cierzniakowski: Kumulacja błędów

W czasie II wojny światowej wszyscy gracze popełniali różne błędy. Ideologiczne (ZSRR), polityczne (Polska), szaleństwa (Niemcy), kalkulacji (USA), bądź bierności (Francja i WB). Problem w tym, że pozostałe państwa miały margines błędu poprzez posiadanie kolonii (Francja i WB), dystans (USA), głębię strategiczną (ZSRR) i możliwości odbudowy sił (Niemcy). W przypadku Polski niemal każdy błąd pociągał za sobą następne. Tu zostawało tylko opóźnianie bądź redukcja strat w celu zachowania sił do dalszej rozgrywki. Pycha Nieprzypadkowo jest uznawana za pierwszy grzech główny. Na poziomie strategicznym polegała na […]

Rękas: Polskie rocznice…

My Polacy, my kochamy miesiące pisane z wielkich liter… Pusty Sierpień 31. sierpnia prezydent Lublina i wojewoda lubelski zaprosili na obchody Dnia Wolności i Solidarności, zorganizowane przed historyczną figurą zrywającego kajdany robotnika, ustawioną przed Lubelskimi Zakładami Naprawy Samochodów dla uczczenia historycznego zrywu ludzi pracy. Na imprezie zabrakło: prezydenta Lublina – który był członkiem Partii, wojewody lubelskiego – który jest członkiem partii uważającej, że przedmiotowego zrywu dokonała Służba Bezpieczeństwa oraz bracia Kaczyńscy, Lubelskich Zakładów Naprawy Samochodów – zniszczonych jako jedna z pierwsza ofiar wyjątkowo złodziejskiej prywatyzacji […]