Call for Papers dla “Pro Fide Rege et Lege”, 2020, nr 84. Temat numeru: „Państwo narodowe”

Gdy Polska w 1989 roku zrzuciła z siebie ideologiczny gorset „internacjonalizmu” komunistycznego, to mieliśmy – po raz pierwszy od czasów piastowskich – państwo doskonale narodowe, z prostymi granicami i mniejszościami narodowymi na poziomie 2% ogółu. Jednak w chwilę później nasze elity post-solidarnościowe, idąc za hasłami przychodzącymi z Zachodu, opowiedziały się po stronie kosmopolitycznego liberalizmu i uznały własne państwo narodowe za przeżytek, polityczny archaizm nie pasujący do globalizacji i integracji europejskiej. Na szczęście z biegiem czasu pojawili się krytycy globalizmu i europejskości wskazujący na wyższość państwa narodowego dla zabezpieczenia interesów narodowych w stosunku do instytucji kontynentalnych i globalnych, kierowanych przez najsilniejszych graczy na scenie światowej, państwowych i pozapaństwowych.

Na łamach kolejnego numeru „Pro Fide Rege et Lege” mamy zamiar zaprezentować główne idee i argumenty stanowiące o wyższości państwa narodowego nad systemami „wielkoprzestrzennymi”, ale także argumenty krytyków tej koncepcji, szczególnie pochodzące z prawej strony sceny politycznej.

W związku z tym czekamy na teksty dotyczące następujących problemów:

1/ Historia idei państwa narodowego, jak i poszczególnych państw narodowych.

2/ Argumenty na rzecz wyższości państwa narodowego nad strukturami wielonarodowymi.

3/ Prezentacje stronnictw i sił politycznych broniących państwa narodowego przed europeizacją i globalizacją.

4/ Zagrożenia ideologiczne, polityczne, militarne i ekonomiczne dla państw narodowych.

5/ Prezentacje kontr-propozycji dla państwa narodowego. Argumentacja identytarystów, imperialistów, zwolenników Sacrum Imperium, kosmopolitów, internacjonalistów, paneuropejczyków, etc.

6/ Rola etniczności i narodów we współczesnym świecie.

Teksty zbieramy do końca września 2020 roku. Prosimy najpierw uzgodnić temat z Redakcją, aby uniknąć powtórzeń tematyki nadsyłanych tekstów. Pytania i teksty prosimy słać na adres: profide.info[małpa]gmail.com

Przypominamy, że za publikację w naszym piśmie przysługuje 20 punktów.

Click to rate this post!
[Total: 10 Average: 5]
Facebook

1 thought on “Call for Papers dla “Pro Fide Rege et Lege”, 2020, nr 84. Temat numeru: „Państwo narodowe””

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *