Prof. Jacyna-Onyszkiewicz: Akosmizm. Wystąpienie na konferencji „Naukowe dowody na istnienie Boga oraz racjonalność religii”

Akosmizm – prof. dr hab. Zbigniew Jacyna-Onyszkiewicz, fizyk, były kierownik Zakładu Fizyki Kwantowej UAM Jedno z wystąpień na konferencji naukowej zorganizowanej przez Poznański Oddział Narodowej Akademii Informacyjnej oraz Korporację Akademicką Baltia pt. „Naukowe dowody na istnienie Boga oraz racjonalność religii”, która odbyła się 26 listopada 201.