Modzelewski: Czy Turcy wrócą do południowo-wschodniej Europy?

Niespostrzeżenie Turcja stała się znów regionalnym mocarstwem, który przecież była przez ponad 500 lat: kres jej pozycji nastąpił dopiero na początku XX wieku. Dziś jest przede wszystkim potęgą demograficzną, co dziś w świecie starzejącego i wymierającego Zachodu jest najważniejszym aktywem każdego mocarstwa. Wielka, nieasymilująca się i wierna władzy w Ankarze diaspora turecka w starej Europie, a zwłaszcza w Niemczech, tworzy największą i trwałą sieć „agentów wpływu”, której nie ma we Wspólnocie Europejskiej żadne państwo spoza jej struktur. Przyrost naturalny członków tej diaspory jest kilkakrotnie wyższy […]

Wielomski: Reforma protestancka wobec reformy gregoriańskiej

Tekst prof. Adama Wielomskiego “Reforma protestancka wobec reformy gregoriańskiej” można także pobrać w pliku PDF ze strony “Dialogów Politycznych”, gdzie ukazał się wcześniej (nr 2021, nr 30, s. 11-32). Do pobrania: Reforma gregoriańska a protestantyzm Jacquesa Bossueta wprowadzenie do problemu Dwutomowa Historia zmienności kościołów protestanckich (Histoire des variations des églises protestantes, 1688) pióra bpa Jacquesa Bossueta po dziś dzień uchodzi za jedną z najbardziej klasycznych katolickich krytyk Reformacji z XVI i XVII stulecia. W tej liczącej ponad 1000 stron rozprawie nadworny teolog Ludwika XIV intelektualnie […]

Rękas: Stefan Bratkowski. Ostatni z klerków?

  Redaktora Stefana Bratkowskiego miałem zaszczyt poznać dzięki memu Mistrzowi, Aleksandrowi Bocheńskiemu. Moją endeckość zniósł spokojnie, nie tylko ze względu na swoje oczywiste poczucie wyższości ponad wszystko, pokrywające kompleks Kasandry. Wbrew zresztą temu jak się prezentował i bywał odbierany nie był bynajmniej arogancki, a po prostu – inteligentniejszy od innych. Wróg endecji Czy był wrogiem endecji? Cóż, pewnie tak sam by się z dumą określił. Choć jednak sam nie chciałby się do tego przyznać, wychodząc z przeciwnych niż endecja czy konserwatyści pozycji – dochodził często […]

Jastrzębski: Zmarł Stefan Bratkowski

Umarł Stefan Bratkowski, nienawidził endecji i nie rozumiał endecji. Tak miało wielu byłych działaczy PZPR-u, którzy byli fundamentem Solidarności. Nie znosił również środowiska Prawa i Sprawiedliwości. Ironią losu jest to że jego nienawiść do endecji ustawiła go w tej samej pozycji co Jarosław Kaczyński. Wywodzą się w końcu z tej samej tradycji politycznej, chociaż nie środowiska. “Polska przez tak liczne wieki słynęła tolerancją i gościnnością. Dopiero w 1911 r. Roman Dmowski jako przywódca „narodowej demokracji”, czyli „endecji”, ogłosił „wojnę narodową” z Żydami, ze specjalną dla […]

Wielomski: Nadchodzi „homo schwabus”

Klaus Schwab – życie i twórczość Klaus Schwab to postać tak słabo u nas znana, że nawet nie ma własnego hasła po polsku w popularnej Wikipedii. Tymczasem w środowiskach globalistycznych, radykalnie wrogich narodom i państwom narodowym, jest postacią centralną, ustawicznie przywoływaną w licznych publikacjach1. To także założyciel i przewodniczący Światowego Forum Ekonomicznego w Davos (World Economic Forum), wieloletni aktywista skupiającej wpływowych plutokratów Grupy Bilderberg. Z pochodzenia Niemiec, od lat mieszka w Szwajcarii. Od lat też publikuje wyłącznie w języku angielskim, a w przypisach do swoich […]

Lewicki: Jak możemy pomóc Polakom na Białorusi?

  Wielu wylewa gorzkie żale nad losem Polaków na Białorusi, dotkniętych ostatnio represyjnymi działaniami władz Aleksandra Łukaszenki. Tych represjonowanych, w sposób widoczny, nie jest jeszcze zbyt wielu, bo chodzi raptem o pięć osób aresztowanych, wobec których toczy się dochodzenie władz białoruskich. Tym niemniej, nasz rząd powinien przedsięwziąć działania mające na celu uwolnienie tych osób. Nawet bardziej winien czuć się do tego zobligowany, gdyż, jak wielu uważa, w jakiejś mierze działania tych aktywistów polskich organizacji na Białorusi, mogły być inspirowane z Polski. Tymczasem, gdy się obserwuje […]

Wielomski: Traktat Ryski

Mijające w marcu stulecie podpisania Traktatu Ryskiego przez Rzeczpospolitą i Rosję Radziecką, kończącego wojnę między dwoma państwami, wywołało w Polsce duże kontrowersje historyczne i medialne. Obawiam się, że za dziesięć lat, przy kolejnej okrągłej rocznicy, kontrowersje te mogą okazać się większe niż po podpisaniu samego traktatu w 1921 roku. W rzeczywistości w 1921 i w 2021 roku w dyskusjach tych chodzi o to samo: czy odrodzona Rzeczpospolita powinna być państwem narodowym czy imperialnym? Z jednej strony mamy koncepcję państwa narodowego, o wyraźnie zaznaczonej przewadze liczebnej […]