Szlęzak: Decentralizacja pilnie potrzebna

W programach dwóch – na pierwszy rzut oka bardzo różnych – partii, czyli w „Wiośnie” Roberta Biedronia i „Polsce Faire Play” Roberta Gwiazdowskiego, ważne miejsce zajmuje decentralizacja, rozumiana jako przeniesienie różnych centralnych urzędów i instytucji poza Warszawę. Ten postulat można również spotkać w programach innych partii. Nawet politycy PiS-u wspominają o tym od czasu do czasu. Muszę przyznać, że w większości przypadków nie rozumiem tych deklaracji. Nie rozumiem tym bardziej, że ta decentralizacja ma polegać na przeniesieniu jakiejś instytucji z Warszawy do innego dużego miasta. […]

[Archiwum polskiej prawicy] Wasiutyński: Centralizm a samorząd (1921)

    W jednym z pierwszych artykułów uchwalonej Konstytucji czytamy: „Rzeczpospolita Polska, opierając swój ustrój na zasadzie szerokiego samorządu terytorialnego, przekaże przedstawicielstwom tego samorządu właściwy zakres ustawodawstwa, zwłaszcza z dziedziny administracji, kultury i gospodarstwa, który zostanie bliżej określony ustawami państwowymi”. Urzeczywistnienie tej zasady wprowadziłoby gruntowną zmianę do przemożnych tendencji czynników kierowniczych w państwie polskiemu. Zacytowany bowiem ustąp konstytucji zapowiada nie tylko szeroki samorząd w zakresie administracji, lecz również przekazanie organizacjom samorządu terytorialnego części władzy ustawodawczej, czyli obdarzenie ich autonomią. Jest to pośrednie potępienie dotychczasowych dążeń […]