Pius X: In Apostolicum (O dziele rozkrzewiania wiary, 1904)

LIST APOSTOLSKI IN APOSTOLICUM Do wszystkich Czcigodnych Braci Patriarchów, Prymasów, Arcybiskupów i Biskupów Świata Katolickiego Łaskę i Społeczeństwo z Stolicą Apostolską mającym. O DZIELE ROZKRZEWIANIA WIARY. CZCIGODNI BRACIA! Pozdrowienie i apostolskie błogosławieństwo! Na Apostolski Urząd wybrani i z łaski miłosiernego Boga postawieni na samym szczycie kapłaństwa Chrystusowego, przejęliśmy zapewne obowiązek daleko większej troski niż mieści się ona w czuwaniu nad Rzymską Owczarnią. Chrystus bowiem mający odejść z tej ziemi dał rozkaz Apostołom, a wśród nich szczególnie Piotrowi, chcąc, aby jaśniał on przed wszystkimi innymi nie […]