Pius XII; O kapłaństwie katolickim i sprawach duszpasterskich (1954)

PRZEMÓWIENIE O KAPŁAŃSTWIE KATOLICKIM I SPRAWACH DUSZPASTERSKICH do Kardynałów i Biskupów, którzy poprzedniego dnia brali udział w uroczystości nowego święta ku czci Maryi Królowej i ukoronowania obrazu Matki Bożej „Salus Populi Ramani” – 2 XI 1954 „Uwielbiajcie Pana ze mną i wywyższajmy Imię Jego społem!” (Ps. 33, 4), gdy oto z łaski nieba spełniły się nasze życzenia i tak szczęśliwie zdarzyło się, Umiłowani Synowie i Czcigodni Bracia, że możemy się cieszyć widokiem waszego tak licznego zebrania. Radość Naszą powiększa fakt ustanowienia nowego święta liturgicznego ku […]