Engelgard: Historia prawdziwa i mityczna – czy to da się pogodzić?

Obok historii pisanej przez naukowców istnieje historia potoczna, mityczna. Bardzo często różnią się one w sposób zasadniczy. Kiedyś nie było takiego rozdzielenia tych dwóch sfer – kronikarze średniowieczni pisali historię na zamówienie władcy, miała ona klasyczny charakter historii mitycznej, mającej na celu sławienie władcy i jego czynów. W wieku XVIII pojawia się jednak historia naukowa, rozwijająca się w wieku XIX aż do przyjęcia dzisiejszych standardów w wieku XX. Jednak historia mityczna nie znika, a nawet – wraz pojawieniem się nowoczesnego nacjonalizmu – kwitnie. Mitologia jest […]