Graban: Chrześcijańskie zakony a demoliberalizm (o rzeczywistej i pozorowanej roli monastycyzmu we współczesnym świecie)

Zakony – jak wiadomo – walnie się przyczyniły do rozwoju kultury europejskiej średniowiecznej Europy. Słusznie jesteśmy wdzięczni zakonom, że przekazały nam skarby kultury antycznej wiodąc do ukształtowania fundamentów duchowych Europy. Jaką jednak rolę odgrywają zakony w świecie współczesnym, świecie demoliberalnym i konsumpcyjnym? Pytam o to dlatego gdyż wiele zakonów proponuje współczesnemu człowiekowi pobyt w murach opactwa pod okiem opiekuna duchowego bądź samodzielnie, by choć na moment oderwać się od świata, poczuć się zakonnikiem, osobą zanurzoną w swym wnętrzu i skoncentrowaną na sprawach duchowych.  Tak rozumiane […]