Snochowski: Nieszpory sycylijskie

W niniejszym artykule odniosę się do hipotezy, zakładającej, iż tak zwane Nieszpory Sycylijskie w Palermo (1282r.) były powszechnym i spontanicznym powstaniem przeciwko panującym ówcześnie francuskim Andegawenom. Ma to o tyle znaczenie, iż konflikt pomiędzy Hohenstaufami i Aragończykami po jednej stronie, a Andegawenami po drugiej, miał głęboki wpływ na układ sił politycznych w Europie, oraz paradoksalnie, niemalże doprowadził do zjednoczenia chrześcijaństwa, które od 1054r. pozostawało w rozbiciu na dwa niezależne kościoły. Wydarzeniom politycznym dużej wagi często towarzyszyły zawiłe działania dyplomatyczne, międzydynastyczne małżeństwa oraz tajne misje. Nie […]