Czul: Wolność bez odpowiedzialności

Czy warto walczyć o monogamiczną rodzinę? A może to przeżytek nieprzystający do obecnych czasów? Być może powinniśmy pozwolić na trwającą przebudowę społeczeństwa, w oparciu o wolną miłość, gdzie każdy będzie mógł ulegać swoim popędom i cieszyć się życiem? Analizą problemu zajmiemy się w artykule. Sterowanie społeczne idzie w kierunku społeczeństwa niepowiązanych ze sobą samotnych jednostek, które będą całkowicie bezbronne wobec machiny biurokratycznej. Większość mężczyzn będzie sfrustrowana i agresywna. Społeczeństwo ma być rozemocjonowane i niezdolne do logicznego myślenia. Dodatkowo formalne, nie dające żadnych przydatnych umiejętności wykształcenie […]