Rękas: Prof. dr hab. Tadeusz Kwiatkowski (1930-2022)

Wielu rozmówcom i słuchaczom wydawał się człowiekiem trudnym, mało dostępnym. A jednak zawsze wykłady, a zwłaszcza bezpośrednia rozmowa z Prof. Tadeuszem Kwiatkowskim ukazywały nie tylko Jego ogromną empatię i dar słuchania, ale przede wszystkim zdolność rozumienia i wyjaśnienia otaczającej nas rzeczywistości na gruncie logicznym, filozoficznym, a więc i ludzkim. Studenci, w wiecznej ucieczce od nadmiaru zająć traktujący często wykłady z logiki jako koniecznego, ale niekoniecznie cenionego michałka, łapali się na tym, że nie tylko nie znajdują w nich niczego nudnego i hermetycznego, ale i że […]