Banyś: Cybernetyczna analiza konfliktów – Anglia kontra Indie

O metodzie analizy Cybernetyczny wzorzec i metoda analizy procesów sterowania międzynarodowego (metoda Kosseckiego) od ponad 40 lat pozwala trafnie przewidywać konflikty międzynarodowe, a także wskazywać momenty historycznych zmian, kiedy to potencjały sterownicze konkurencyjnych państw zrównywały się ze sobą lub gdy jedne z nich zyskiwały znaczącą (co najmniej dwukrotną) przewagę nad konkurentem. O samej metodzie analizy nasz instytut pisał już wielokrotnie, w tym między innymi na łamach „Nowoczesnej Myśli Narodowej” (nr 1)1 oraz w ramach wykładów Narodowej Akademii Informacyjnej2. Tym razem, na bazie wspomnianej już wyżej metody i przy pomocy prostych grafik, przybliżymy państwu historię […]