Motas: To nie jest szkoła prof. Chrzanowskiego

Ostatni numer „Myśli Polskiej” przyniósł dwa wystąpienia – autorstwa prof. Jacka Bartyzela i dr. hab. Wojciecha Turka. Obaj publicyści odnoszą się do opublikowanego na łamach „Gazety Wyborczej” z 25 lipca br. „Oświadczenia środowiska Ruchu Młodej Polski”. W Oświadczeniu dawni działacze RMP, wśród nich m.in. Aleksander Hall, Marek Gadzała, Maciej Grzywaczewski, Wiesław Walendziak i Tomasz Wołek, zajmują jednoznacznie krytyczne stanowisko wobec dokonywanych przez obecny rząd zmian, na czele z „reformą” sądownictwa. Sygnatariusze Oświadczenia piszą m.in.: „Nasze szczególne oburzenie budzi zamiar podporządkowania sądów i sędziów władzy politycznej. […]