Czy wojna może być sprawiedliwa? Prof. A. Nogal vs dr Ł. Swięcicki

Czy wojna może być sprawiedliwa? Czy w czasach wojen hybrydowych, nieumundurowanych przeciwników konflikty wciąż można opisać w taki sposób, aby dało się je odnieść do porządku moralnego? Jak w kategoriach wojny sprawiedliwej opisać, np. sytuację w Syrii? Na te oraz pozostałe pytania związane z moralną oceną starć zbrojnych spróbują odpowiedzieć zaproszeni goście: prof. dr hab. Agnieszka Nogal (UW) i dr Łukasz Święcicki (UP-H w Siedlcach). Zapraszamy!