Arkadiusz Meller, Leszek Sykulski (red.), „Europa od Atlantyku do Pacyfiku. Europejska myśl integracyjna po 2004 r”

Ukazała się nowa publikacja naukowa Instytutu Geopolityki – „Europa od Atlantyku do Pacyfiku. Europejska myśl integracyjna po 2004 r”, pod redakcją naukową Arkadiusza Mellera i Leszka Sykulskiego.
 
Międzynarodowy zespół autorski podjął się opracowania najważniejszych wątków europejskiej myśli integracyjnej po 2004 r. w tym koncepcji integracji przestrzeni eurazjatyckiej od Atlantyku do Pacyfiku.
 
Publikacja w wersji drukowanej jest dostępna w największych bibliotekach naukowych. Wersja elektroniczna (licencja CC) jest dostępna do bezpłatnego pobrania na stronie (po kliknięciu na okładkę):

 http://geopolityka.czest.pl/europa-od-atlantyku-do-pacyfiku/

SPIS TREŚCI:
Arkadiusz Meller, Leszek Sykulski: Europa od Lizbony do Władywostoku. Nowe horyzonty integracji europejskiej
 
Stanisław Sala: Wpływ procesów globalizacji na suwerenność państwa
 
Marin Rusev: Przestrzenne, dyfuzyjne wektory w Europie jako wskaźnik typologiczny
 
Andrzej Piskozub: Prusy – historyczny region nadbałtycki
 
Vladimir Abramow: Rosja i Europa: perspektywy historyczne
 
Valentin Mihailov: O europejskiej tożsamości i anachronizmach w dialogu między europejskim wschodem a zachodem
 
Leonid Savin: Przyszłość Eurazji: prolegomena do geopolitycznej integracji kontynentu
 
Andrey Karbovsky: Państwo Związkowe Rosji i Białorusi
 
Joanna Rak: Polsko-niemiecko-rosyjskie pojednanie w rytualnych ramach exposés okresu III RP. Znaczenie melioratywizacji stosunków polsko-niemieckich i polsko-rosyjskich w formułowaniu predykatów ich językowego obrazu
 
Modest Kolerow: Polityka wschodnia Polski i Rosja: historyczne granice pojednania
 
Leszek Sykulski: „Polska między Niemcami a Rosją” – kod geopolityczny i jego ewolucja po 1989 r. Przyczynek do genezy Trójkąta Kaliningradzkiego
Władysław Gulewicz: Ideologiczne luki polskiego prometeizmu

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 2]
Facebook

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *