Biskupi popierają pomysł rządu PO

WP.pl donosi:

Rząd proponuje likwidację Funduszu i wprowadzenie w zamian możliwości odpisu 0,3% podatku dochodowego na rzecz Kościołów i związków wyznaniowych. Biskupi proponują odpis na poziomie 1% – taki jak w przypadku organizacji pożytku publicznego. W komunikacie wydanym po obradach biskupi podkreślili, że głównymi utrzymującymi Kościół w Polsce są i powinni pozostać wierni. Wyrazili też wdzięczność katolikom świeckim za ich ofiarność.

Odnosząc się do propozycji podatkowych, biskupi orzekli:

„Jednocześnie [suma odpisu] nie będzie obciążała dodatkowo podatnika i da mu możliwość zadecydowania o przeznaczeniu części płaconego przez niego podatku. Pozyskane w ten sposób środki służyłyby różnym celom społecznym realizowanym przez Kościół. Część tych środków nadal byłaby przeznaczona na ubezpieczenie społeczne niektórych duchownych, przede wszystkim misjonarzy i zakonów klauzurowych” – uznali członkowie Rady Biskupów Diecezjalnych.

http://wiadomosci.wp.pl/kat,1342,title,Rada-Biskupow-Diecezjalnych-o-finansach-Kosciola,wid,14457493,wiadomosc.html?ticaid=1e618
aw

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]
Facebook

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *