Deklaracja Ideowa Towarzystwa Torunium im. Antoniego Bolta

Naszym celem jest twórcza praca na rzecz Ojczyzny, miasta Torunia i regionu kujawsko – pomorskiego, kultywując wspaniałe narodowe tradycje, których wyrazicielem stał się Antoni Bolt, prezydent Torunia w latach 1924 – 1936.

Jesteśmy grupą ludzi, których nie interesuje malkontenctwo bądź biadolenie. Chcemy kreować rzeczywistość oraz aktywnie współtworzyć życie społeczno – kulturalne w naszym mieście, Małej regionalnej Ojczyźnie oraz Polsce, która dla nas jest i będzie zawsze rzeczą Wielką.

Naszym celem jest twórcza praca dla Ojczyzny, pielęgnacja postaw patriotycznych i wspaniałego dziedzictwa narodowego. Chcemy aktywnie uczestniczyć w życiu publicznym oraz pracować na rzecz promocji miasta Torunia i ziemi kujawsko – pomorskiej kultywując wspaniałe narodowe tradycje, których wyrazicielem stał się Antoni Bolt, prezydent Torunia w latach 1924 – 1936.
Naszym dążeniem jest służba Polsce w wymiarze życia tak osobistego, jak i publicznego. Narzędziem jego osiągnięcia pozostaje bezinteresowna praca, którą uważamy za kluczowe dobro doczesne oraz wypełnienie patriotycznego zobowiązania stanowiącego sukcesję pokoleń zabiegających o Polskę Wielką.

Prywatnie stanowimy zgraną grupę fajnych koleżanek i kolegów, którzy potrafią się dobrze bawić, dbają o swój rozwój fizyczny, uwielbiają przyrodę, na łonie której spędzają wspólnie wolne chwile. Obok prelekcji, wykładów, pokazów, dyskusji i innych spotkań organizujemy koncerty, wystawy, wernisaże, podczas których powstaje wiele niezapomnianych doznań.

Myśl i Czyn!


Władze Towarzystwa Torunium:
Norbert Wasik – prezes
Rafał Zgorzelski – wiceprezes
Miłosz Anduła – sekretarz
Alicja Siałkowska – skarbnik

Oficjalny profil na facebooku do „polubienia”, którego zachęcamy to: http://www.facebook.com/Torunium

Antoni Bolt (1891-1941)

Urodził się 30 września 1891 r. w Przysieku. Uczęszczał do gimnazjum humanistycznego w Bydgoszczy, następnie studiował prawo na uniwersytecie we Fryburgu, Genewie, Berlinie i Halle. Był uczestnikiem walk podczas I wojny światowej. Po jej zakończeniu uzyskał uprawnienia prawnicze składając w roku 1920 egzamin asesorski. Pracował jako sędzia we Wrześni oraz Jutrosinie. W 1922 r. podjął pracę w Ministerstwie byłej Dzielnicy Pruskiej. W dniu 7 maja 1924 r. Rada Miejska Torunia wybrała Antoniego Bolta na stanowisko prezydenta miasta. Pełnił tę funkcję przez 12 lat do roku 1936.

Toruń w latach powojennych zmagał się jak większość polskich miast z wysokim bezrobociem. Antoni Bolt podjął aktywną walkę z tym zjawiskiem m.in. przez czynne zaangażowanie bezrobotnych do budowy systemu komunikacyjnego w mieście. W 1934 r. zakończono budowę nowego mostu drogowego na Wiśle im. Józefa Piłsudskiego.

Antoni Bolt popierał także akcję budowniczą w Toruniu: budowano gmachy urzędowe czy kamienice czynszowe i wielorodzinne. Za jego prezydentury zajęto się także restauracją zabytków i lokacją nowych parków miejskich.

Antoni Bolt angażował się również w działalność społeczną. Uchodził za niebywale utalentowanego organizatora. Był przewodniczącym lub prezesem w ponad dwudziestu organizacjach, m.in. Towarzystwa Naukowego w Toruniu.
Kadencja Antoniego Bolta na stanowisku prezydenta Torunia upłynęła w 1936 r. W roku 1938 został jednak wybranym na radnego z ramienia Stronnictwa Narodowego. Był szefem rajców SN w mieście. W czasie II wojny światowej był więziony przez Niemców w Koninie, Inowrocławiu i Poznaniu, skąd wywieziony został do obozu koncentracyjnego w Auschwitz, gdzie zmarł w grudniu 1941 r.

Na podstawie: Toruński Słownik Biograficzny, t.1, Toruń 1998.

a.me.

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]
Facebook

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *