Hans Urs von Balthasar, „Duch chrześcijański”

Hans Urs von Balthasar, Duch chrześcijański, przeł. Zofia Włodkowa, Wydawnictwo Polskiej Prowincji Dominikanów W drodze, Poznań 2013, ss. 288

            Hans Urs von Balthasar – uznany na całym świecie filozof i teolog, mianowany przez Jana Pawła II kardynałem – w swej książce, która właśnie ukazała się na naszym rodzimym rynku wydawniczym, w doskonałym tłumaczeniu pod tytułem „Duch chrześcijański”, naświetla nam aktualne problemy towarzyszące współczesnemu chrześcijaństwu. Wiele z nich trapi każdego dnia nas – osoby wierzące. Wymagają one pogłębionej refleksji, nieustannego powracania do ich sedna, wiary w dzieło Boga i modlitwy do Niego kierowanej. Ścieżki sprowadzające nas na tę właśnie drogę pokazuje nam na kartach swojego znakomitego dzieła autor. Choć autor, jak pisze, ma świadomość, że chrześcijaństwo nigdy nie było modne, nawet w „czasach chrześcijańskich”, widzi w tym dobrą stronę – moda zmienia się wszakże co roku. Tym i wieloma innymi spostrzeżeniami dodaje nam otuchy do trwania przy wierze ojców i gorliwej miłości do dzieła stworzenia Boskiego. I to właśnie jest w niniejszej publikacji najpiękniejsze.

            Znajdziemy w tej książce naprawdę mądre i dojrzałe myśli. Hans Urs von Balthasar uświadamia nam, że nie zawsze najtrudniejsze oraz najbardziej wyboiste ścieżki muszą prowadzić do Boga. Powinniśmy je raczej dobierać na miarę swoich realnych możliwości – tak by były dla nas w swej istocie wyzwaniem, lecz aby jednocześnie stanowiły faktyczny punkt odniesienia w życiu, w którym łatwo się zagubić, a nawet zatracić. W związku z tym ten świetny filozof zwraca naszą uwagę na to, że często różne podmioty, na przykład media masowe lub ludzie słabi, małej wiary tworzą sztuczne problemy i narzucają je osobom wierzącym. Ich działanie jest brzemienne w skutkach, albowiem w lwiej większości trudności te wcale nie są znaczące dla bytu Kościoła i wiernych, nie przyczynią się do jego upadku, jak mówią tamci. Przynoszą więc zwątpienie, bezsilność. Dlatego, jak celnie konstatuje teolog, powinniśmy się nauczyć krytycznie spoglądać na to, co mówi się o Kościele – ignorować fałsz, omijać złudne wskazania i trwać w wierze w dobrego Boga. Pomimo wszystko. Jak wskazuje nam autor – „Chodzi o to, by zagubić się w wielkiej społeczności ludzkiej” i widzieć w tym coś wyjątkowego, coś mającego swe źródło w Panu. 

            Hans Urs von Balthasar pokazuje również jak ważne jest posiadanie zrozumienia dla słabości – zarówno swojej własnej, jak i drugiego człowieka. Wykształcenie w sobie pokory. Umiejętność wsłuchiwania się w głos bliźniego i Boga to wszakże domena najlepszych. Ich nie jest dzisiaj wielu, lecz warto wierzyć, że prezentowana czytelnikowi książka skłoni nas do pragnienia bycia lepszymi oraz realizowania tego zamiaru. Jest to tym bardziej prawdopodobne, że autor daje nam faktyczne i dosłowne porady. Nie ogranicza się jednakże do wskazówek odnoszących się do prostych i banalnych, wręcz oczywistych sytuacji, jakie przytrafiają się nam każdego dnia. Wyłuskuje raczej te, które choć powszechne w naszym życiu, przysparzają nam rozlicznych trudności. Wszakże na przykład nie wiemy jak nie powinniśmy się zachowywać w momencie, kiedy otrzymamy dar od przyjaciela. Nawet nie zdajmy sobie sprawy ile krzywdy wyrządzamy sobie i ofiarodawcy sformułowaniami, że „nie trzeba było”, „ale się wykosztowałeś”, „może zostaw to sobie, przyda ci się”.

            W książce tej znajdziemy wiele wsparcia dla rozwiązań naszych nie tylko codziennych, świeckich spraw, ale i tych dotykającej bezpośrednio religii. Hans Urs von Balthasar mówi nam: „To co chrześcijańskie, nie waha się niepewnie pomiędzy przeszłością a przyszłością; przez swoją niepowtarzalność za każdym razem udziela oparcia teraźniejszości”. Pokazuje chrześcijaństwo na tle innych religii, których nie wyklucza z dyskursu. Daje nam argumenty przemawiające za nim i namawia to tego, abyśmy rozważyli je we własnym sumieniu.

            Książka Hansa Urs von Balthasara pod tytułem „Duch chrześcijański” to cenne wsparcie duchowe dla chrześcijan rozdartych w swej wierze, w dobie globalizacji, kryzysu moralnego i degradacji cywilizacji. Zawiera wszakże w sobie wiele cennych porad odnoszących się do myślenia o swoim miejscu we wspólnocie ludzkiej, dążeniu ku życiu wiecznemu i funkcjonowaniu w zgodzie z przykazaniami Boga. Warto kolejno poddawać pod refleksję zaprezentowane w publikacji wątki stanowiące problemy i wyzwania dla współczesnego chrześcijaństwa. Jedynym sposobem do rozwiązania wielu z nich – jak wskazuje sam autor – jest uporczywe wracanie do nich myślą i zastanawianie się raz po raz nad tymi samymi aspektami wiary. To pięknie napisana, wartościowa oraz pouczająca książka. Z tych właśnie powodów gorąco się ją poleca.

Książka jest dostępna na stronie Wydawnictwa W drodze: http://www.wdrodze.pl/opis,1092,Duch_chrzescijanski.html#.UiCeNz8XfEo

Krzysztof Wróblewski

a.me.

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]
Facebook

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *