Jaromir Ćwikła w redakcji Pro Fide, Rege et Lege

W związku z rosnącą pracą i zaangażowaniem kol. Jaromira Ćwikły na rzecz naszego półrocznika Pro Fide, Rege et Lege, a także jego rosnącymi aspiracjami i planami naukowymi, w dniu dzisiejszym podjąłem decyzję o nominacji kol. Ćwikły na szefa działu „Prawo i Politologia”. Dotychczas sprawujący tę funkcję dr Paweł Bała pozostaje Zastępcą Redaktora Naczelnego naszego półrocznika.

Prof. Adam Wielomski

Redaktor Naczelny Pro Fide, Rege et Lege.

Click to rate this post!
[Total: 2 Average: 3.5]
Facebook

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *