Krzyż Celtycki i Zakaz Pedałowania zarejestrowane jako symbole NOP

Po blisko dwu latach walki prawnej, w tym przed Trybunałem Konstytucyjnym, w dniu 25 października 2011 sąd rejestrowy wpisał do ewidencji kolejne symbole Narodowego Odrodzenia Polski: Krzyż Celtycki, Zakaz Pedałowania, Orła w Koronie z Rózgami Liktorskimi, Krzyż i Miecz. Postanowienie jest prawomocne, a zwycięstwo w tej batalii ostateczne.

Zgodnie z ustawą o partiach politycznych symbole te – oraz poprzednie (m.in. Ręka z Mieczem – czyli „falanga”, stylizowany płomień biało-czerwony) otrzymują, poza autorską, także ochronę jako dobra NOP. Każda napaść na te symbole, w czym mieści się również napaść i pomówienia słowne, stanowi podstawę do działań prawnych, wzmacnianych ustawowo.

Jest to niezwykle istotne w wypadku szczególnie dwu symboli: Zakazu Pedałowania oraz Krzyża Celtyckiego.

Zakaz Pedałowania korzystał już co prawda z opieki prawa autorskiego, wyszedł także zwycięsko z batalii prawnych, niemniej w ostatnimi czasy obserwujemy próbę zalegalizowania „prawa o mowie nienawiści” i lewicowo-liberalne środowiska nie ukrywały, iż Zakaz Pedałowania ma pójść na pierwszy ogień nowego quasi prawa. Wpisanie znaku do ewidencji partii jako oficjalnego loga partii zamyka taką możliwość ostatecznie.

Krzyż Celtycki, jeden z najważniejszych, uniwersalnych symboli nacjonalistycznych, chociaż formalnie nie definiowany jako zakazany, znalazł się w nielegalnych instrukcjach służb specjalnych i posługiwanie się nim obciążone było ryzykiem sądowym. Rejestrując go jako własny, Narodowe Odrodzenie Polski nie tylko zachowało jego prawomocność w życiu publicznym, ale zabezpieczyło osoby nim się posługujące przed operacjami prawnymi.

Polityka NOP w sprawie Krzyża Celtyckiego jest jasna: udzielamy niniejszym, zgodnie z wymogami prawa, bezpłatnej, publicznej i powszechnej licencji na jego używanie wszystkim, którym bliskie są ideały nacjonalistyczne. W razie potrzeby (na przykład na potrzeby postępowań prawnych) NOP potwierdzi taką zgodę w sprawach szczegółowych.

Narodowe Odrodzenie Polski przygotowuje się także do postępowań przeciwko instytucjom publicznym oraz prywatnym, które znieważają lub będą znieważać nasze symbole – „falangę”, Zakaz Pedałowania, Krzyż Celtycki i inne.

DO POBRANIA:
Plik PDF: ekspertyza sadowa dot znakow NOP

Adam Gmurczyk

prezes NOP

http://www.nacjonalista.pl/2011/11/21/krzyz-celtycki-i-zakaz-pedalowania-zarejestrowane-jako-symbole-nop/

a.me.

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]
Facebook

0 thoughts on “Krzyż Celtycki i Zakaz Pedałowania zarejestrowane jako symbole NOP”

  1. Zobaczymy jak będzie w praktyce, dotychczas bowiem NOP mocno się awanturował o używanie „falangi” czy płomienia przez inne środowiska i organizacje.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *