List Premiera RP D. Tuska

Na stronie internetowej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów znajdujemy taki oto list:

Wasza Świątobliwość,

Z wielką radością pragnę przekazać Waszej Świątobliwości w imieniu Rządu Rzeczypospolitej Polskiej oraz moim własnym najszczersze gratulacje z okazji wyboru na Tron Piotrowy. Oby pełniona przez Waszą Świątobliwość posługa przyniosła wszystkim ludziom obfite owoce duchowe oraz przyczyniła się do pomnażania dobra, miłości i pokoju.

Pragnę jednocześnie zapewnić Ojca Świętego o woli i gotowości Polski do dalszego umacniania więzi i współpracy ze Stolicą Apostolską w obronie kultury chrześcijańskiej w Europie i na świecie.

Życzę Waszej Świątobliwości wytrwałości w pełnieniu misji kierowania Kościołem Powszechnym.

Donald Tusk
Premier RP

http://www.kprm.gov.pl/wydarzenia/aktualnosci/gratulacje-dla-papieza-franciszka-i.html

Komentarz: Pogrubienie pochodzi od Redakcji. Trzymamy Donalda Tuska za słowo, że będzie „umacniał” kulturę chrześcijańską. Szczególnie mocno trzymamy Pana Premiera za słowo w kontekście tzw. związków partnerskich. [aw]

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]
Facebook

0 thoughts on “List Premiera RP D. Tuska”

  1. No, przecież, wprowadzenie możliwości zawierania „związków partnerskich” będzie najwyższą formą celebracji modelu kultury chrześcijańskiej, chrześcijańskiej miłości bliźniego etc.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *