Maciej Zięba OP, „Ale nam się wydarzyło. O papieżu i Polsce, Kościele i świecie”

Maciej Zięba OP, Ale nam się wydarzyło. O papieżu i Polsce, Kościele i świecie, Wydawnictwo Polskiej Prowincji Dominikanów W drodze, Poznań 2013, ss. 412

            Maciej Zięba OP – dominikanin, filozof i teolog, znakomity, uznany znawca katolickiej nauki społecznej oraz nauczania Jana Pawła II, w swej książce podsumowującej pewien etap dziejowy, zatytułowanej „Ale nam się wydarzyło. O papieżu i Polsce, Kościele i świecie” przygląda się z nieskrywanym ubolewaniem kształtowi III RP. Jednakże nie tylko. Z wielką uwagą i niezbędną przy tym ostrożnością omawia kondycję Kościoła w Polsce, to znaczy analizuje jego mocne i słabe strony, wykazuje szanse, jakie można wykorzystać oraz zagrożenia, które są trudne do uniknięcia. Wykazuje czynniki, które sprawiają, iż wspólnota Polaków zaczyna tracić dorobek minionych pokoleń. Uświadamia nam jak wiele moglibyśmy zyskać czerpiąc z nauki Jana Pawła II, która wciąż pozostaje na wyciągnięcie naszej ręki, a po którą nie wiedzieć dlaczego nie chcemy sięgać, od której bezzasadnie się odwracamy. Takiej książki właśnie dotąd brakowało na polskim rynku wydawniczym.

            Postać polskiego papieża jest właśnie motywem przewodnim tego dzieła, inspiruje do zapoznania się z jego spuścizną. Wszak, jak wskazuje autor: „Czas płynie nieubłaganie i z każdym rokiem powiększa się grupa Polaków, którzy postać Karola Wojtyły znają jedynie z niezliczonych pomników, nazw szkół, rond, alei i placów oraz przywoływanych okolicznościowo cytatów”. Uderza zatem bardzo celnie w to, co w ferworze codzienności nam umyka. Dodaje dalej: „Nie znają oni również – trzeba to jasno powiedzieć – papieskiego nauczania, które nadal proponuje twórczą, nowoczesną i tradycyjną zarazem, całościową i konkretną oraz łączącą doczesność z transcendencją, chrześcijańską wizję rzeczywistości”. Jednocześnie widzi możliwość zmiany tego stanu rzeczy i w tej zmianie właśnie pokłada wielkie nadzieje.

            W pierwszej części książki Maciej Zięba OP przypomina o wydarzeniach mających społeczne konsekwencje oraz okolicznościach wstępowania na Stolicę Piotrową Karola Wojtyły. Jest to świetnym tłem i pomocą w obszarze interpretacji jego refleksji. Dla osób dopiero zaznajamiających się z rozważaniami Jana Pawła II z pewnością przydatne okażą się wskazania dotyczące jego najważniejszych osiągnięć, które – jak ukazuje – uwarunkowały konkretne koncepty dostrzegalne w cytowanych dziełach. Przystępnie autor ujął także najważniejsze idee, jakie dostrzec można w tym wyjątkowym pontyfikacie. Fragmenty te pozwalają zyskać spojrzenie na główne założenia nauki społecznej Polaka. Zostały one ukazane z skrócie, ale z wielką dbałością o najważniejsze szczegóły, bez przekłamań. Dlatego okażą się one z pewnością bezcenne dla tych, którzy dopiero zaczynają poznawać dzieła „naszego Papieża” lub mają jakieś wątpliwości co do słuszności kierunków swoich interpretacji.

            Niezwykle ciekawym rysem obecnym dalej w książce są omówienia wpływu nauczania i refleksji Jana Pawła II na Polaków na przestrzeni lat. Maciej Zięba OP zastanawia się nad zasięgiem i obszarami tego oddziaływania. Wnioski są naprawdę zaskakujące oraz godne uwagi wszystkich tych, którym leży na sercu kondycja współczesnego, katolickiego społeczeństwa polskiego, a przede wszystkim młodego pokolenia, które jest poddawane coraz do nowszym i bardziej wyrafinowanym formom pokusy, coraz to mniej skłonnego do zastanowienia nad sensem własnego bycia w ramach wspólnoty, a skłaniającego się ku kultywowania konsumpcyjnego oraz hedonistycznego stylu życia.

            Uwagi te są tym bardziej interesujące w momentach gdy dotykają sytuacji i właściwości dostrzeżonych bezpośrednio po śmieci Jana Pawła II w polskim społeczeństwie. Bynajmniej nie miał tu autor na myśli opisów na Gadu-Gadu czy Facebooku, w których Polacy wyrażali żal z powodu odejścia wielkiego człowieka. Warto zastanowić się nad istotą wniosków sformułowanych w odniesieniu do treści nauczania Kościoła, mając cały czas na horyzoncie postać papieża. Pozwoli to dostrzec pewne znamienne zależności pomiędzy różnymi sferami życia – społeczną, polityczną, ekonomiczną, kulturową. Być może nawet uchwycić punkty wspólne – przeszłości, teraźniejszości oraz przyszłości. Rozważania autora temu poświęcone są niezwykle pouczające i skłaniają do ponownego namysłu nad własnym zachowaniem jako Polaka katolika.

            Książkę autorstwa Macieja Zięby OP, pod tytułem „Ale nam się wydarzyło. O papieżu i Polsce, Kościele i świecie” polecić można bez wahania wszystkim tym, którym nie obca jest troska o własny naród, ojczyznę, wiarę. Nie tylko przybliża najważniejsze nauki Jana Pawła II, ale pokazuje w jaki sposób wymiernie korzystać ze wskazań w niej obecnych. Jednocześnie uzmysławia, że kondycja polskiego społeczeństwa i Kościoła zależą tak naprawdę od nas. Warto sięgnąć po to dzieło – wszak nie wszystko jeszcze stracone.

Krzysztof Wróblewski

Książka jest dostępna na stronie Wydawnictwa W Drodze: http://www.wdrodze.pl/opis,1071,Ale_nam_sie_wydarzylo.html#.UXWNo8pk3Jw

a.me.

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]
Facebook

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *