Newsweek Polska wznieca kampanię nienawiści przeciwko katolikom

Rzeszów, 5 marca 2013 roku

Michael Ringier
Chairman Ringier AG

Dr. Mathias Döpfner
Chairman and Chief Executive Officer Axel Springer AG

Mark Dekan
Chief Executive Officer Ringier Axel Springer Media AG

Edyta Sadowska
Prezes Zarządu Ringier Axel Springer Polska

Budowanie negatywnych stereotypów jest wstępem, by wzbudzić nienawiść do jakiejś grupy. Totalitarne reżimy XX wieku, przez które nasz kraj został szczególnie doświadczony, z upodobaniem stosowały tę metodę. Siano nienawiść na tle rasowym, narodowościowym, czy klasowym. Przebieg był zawsze taki sam. Po fazie przemocy werbalnej, dochodziło do przemocy fizycznej pociągającej za sobą ofiary liczone w milionach.

Uniwersalny charakter mają również metody takich działań. Grupie, którą chce się zniszczyć, trzeba w uniwersalny sposób przypisać jakąś cechę negatywną, nieakceptowaną przez wszystkich innych. Eskalację tego typu działań obserwujemy obecnie w Polsce, a obiektem ataków są katolicy. Niestety, w awangardzie tego procederu kroczy Newsweek Polska. Wszelkie granice przekroczono w dziewiątym tegorocznym numerze tego pisma. Okładkę zdobi grafika skomponowana w sposób mający na celu obrazę uczuć religijnych katolików. Tytuł numeru brzmi: „Polski Kościół kryje pedofili”.

Polski Kościół to wszyscy katolicy będący jego członkami. Sformułować pogląd, iż „Polski Kościół kryje pedofili” to powiedzieć, że każdy z katolików odpowiada za ten proceder, jest z nim bardziej związany, niż inne grupy społeczne. Na dodatek w materiałach zawartych w numerze brak jakichkolwiek argumentów, że pedofilia w Polsce ma jakiś szczególny związek z Kościołem, np. że jej przypadki są częstsze wśród katolików, niż wśród innych grup. Budowanie skojarzenia: „katolik – pedofil” jawi się wobec tego jako manipulacja, mająca na celu obrzydzenie katolików, utożsamienie z nieakceptowalnymi i karalnymi zachowaniami seksualnymi.

W Kodeksie etycznym Ringier Axel Springer czytamy: „Naszym obowiązkiem, jako pracowników grupy Ringier Axel Springer, jest odpowiedzialność wobec współpracowników, naszych czytelników i użytkowników, partnerów biznesowych, władz publicznych, instytucji i społeczeństwa. Jako firma medialna ponosimy odpowiedzialność za to, jak przetwarzamy informacje i w jaki sposób korzystamy z wolności słowa”.

Nie chcemy spekulować na temat przyczyn, dla których Newsweek Polska wzniecając kampanię nienawiści przeciw katolikom złamał te zasady. Być może doszło do tego jedynie w ferworze walki, intensywnych sporów światopoglądowych, jakie toczymy w Polsce. Doświadczenia historyczne zmuszają nas jednak do tego, by alarmować. Eskalacja agresji i nienawiści nabiera bowiem w pewnym momencie charakteru nieodwracalnego.

Kazimierz Jaworski
Senator RP
Koordynator „STOP LAICYZACJI”

Krzysztof Wąsowski
Generał Zakonu Rycerzy Jana Pawła II

Tomasz Kloc
Zakon Rycerzy Kolumba – Rzeszów

Paweł Kurasz
Prezes Zarządu Diecezjalnego Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Archidiecezji Przemyskiej

Jarosław Młodecki
Prezes Zarządu Diecezjalnego Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Diecezji Rzeszowskiej

Jacek Kotula
Chrześcijańskie Stowarzyszenie Troski o Media „ŚWIADECTWO”

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]
Facebook

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *