„Nowe media w systemie komunikowania: polityka”

Marek Jeziński (red.), Nowe media w systemie komunikowania: polityka, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2011, ss. 234

            Książka pod redakcją Marka Jezińskiego pod tytułem „Nowe media w systemie komunikowania: polityka” to zbiór tekstów poświęconych zależnościom pomiędzy słabo jeszcze opisanymi w literaturze przedmiotu nowymi mediami a polityką. Ich autorzy w swoich analizach rzucają światło na obecność i przejawy tych zależności w życiu codziennym, obnażają oraz unaoczniają konsekwencje ich współistnienia. Interesująca jest przyjęta przez nich perspektywa pojęcia nowych mediów jako nośników wartości w rzeczywistości społecznej, przy uwzględnieniu znaczenia kontekstu politycznego. Obrazy, które uchwycili zasługują na uwagę i mogą stanowić inspirację dla kolejnych badaczy gotowych podjąć się wyzwania ich zbadania. Zainteresują jednak również wszystkich użytkowników nowych mediów, którzy chcą być świadomymi procesów, w jakich uczestniczą.

            Autorzy dają czytelnikom spojrzenie na sposoby wykorzystywania nowych mediów, zwłaszcza Internetu, w walce politycznej. W związku z tym wskazują na potrzebę pojęcia władzy na nowo, podjęcia się poszukiwania zupełnie innego sposobu dotarcia do opinii publicznej z przekazem o charakterze politycznym. Różnicują komunikaty skuteczne i nieskuteczne, atrakcyjne i odstręczające. Zwracają więc w rezultacie uwagę na powstawanie całkiem nowej, więcej wymagającej od szeroko pojętego nadawcy przekazu medialnego – opinii publicznej.

            W odniesieniu do uwag na temat społeczeństwa warto rozważyć kwestię pojawienia się lub dopiero pojawiania pro-obywatelskiego etosu. Badania te wymagają kolejnych analiz, także porównawczych, a zamieszczone w książce artykuły stanowią dla nich doskonały punkt wyjścia. Podobnie ponownego rozpatrzenia wymaga podjęta na kartach publikacji problematyka administracji publicznej, a właściwie użytkowania nowych mediów w celu realizacji zadań public relations.

            Praktyków i teoretyków zajmujących się marketingiem politycznym z pewnością zainteresują kwestie dotyczące różnych sposobów wykorzystania nowych mediów w celu zwiększenia efektywności komunikowania politycznego. Dziennikarzy z kolei zaskoczą informacje na temat istniejącego, a słabo dotąd wykorzystywanego potencjału środków przekazu. Jest to świeże spojrzenie na podejmowane przez polityków działania o charakterze perswazyjnym.

            Ciekawe są omówienia dotyczące symboliki koloru w polityce. Autorzy dowodzą, że kolor stanowi bardzo funkcjonalne narzędzie manipulacyjne, dlatego silnie oddziałuje na wyborców. Pozwala politykom pobudzać elektorat do określonych działań. Najczęściej bywa on stosowany poprzez logotypy, kampanie reklamowe, wizerunki. Jednak jego skuteczne działanie wymaga uprzedniego zastosowania się do kilku niezbyt skomplikowanych wytycznych. Jakich? Czytelników zainteresowanych zwiększeniem efektywności swoich działań – nie tylko politycznych, pozostaje odesłać do lektury książki.

            Warto także rozważyć kwestię multimedialności obrazu polityki, której autorzy poświęcili wiele uwagi. Liczne ilustracje dołączone do tekstu pozwalają odbiorcy zrozumieć prezentowane zagadnienia oraz dostrzec pewne prawidłowości, na przykład w zakresie stosowania multiplikacji w przedsięwzięciach promocyjnych polityki. Autorzy zwrócili uwagę na mechanizmy towarzyszące odbiorowi komunikatów – ich formy i treści. Ich uwzględnienie przy tworzeniu własnego przekazu pozwoli czytelnikowi uatrakcyjnić komunikaty. Równie użyteczne są wskazania dotykające inicjowania inspirującej komunikacji. Szerzej o tych zagadnieniach przeczyta czytelnik na kartach publikacji.

            Książka pod redakcją Marka Jezińskiego pod tytułem „Nowe media w systemie komunikowania: polityka” to niezwykle wartościowa propozycja dla czytelników zainteresowanych komunikacją społeczną, nowymi mediami, polityką, politologią i marketingiem politycznym. Rzuca światło na ich zależności i wykorzystywanie – mniej lub bardziej skuteczne gwoli realizacji celów ważnych z perspektywy interesów podmiotów politycznych. Dlatego warto ją czytać nie tylko jako inspirację do własnych badań, ale i cenne źródło informacji o wpływach, którym jesteśmy – często nieświadomie poddawani. To ciekawa i warta polecenia lektura.

Krzysztof Wróblewski

Książka jest dostępna na stronie Wydawnictwa Adama Marszałka: http://www.marszalek.com.pl/sklep/produkt/3146/nowe_media_w_systemie_kom.html

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]
Facebook

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *