Paolo Scquizzato, „Kłamstwo iluzji. Siedem grzechów głównych między duchowością a psychologią”. Recenzja książki

Paolo Scquizzato, Kłamstwo iluzji. Siedem grzechów głównych między duchowością a psychologią, tłum. Arkadiusz Soćko, Wydawnictwo Polskiej Prowincji Dominikanów W drodze, Poznań 2013, ss. 334

            Trudne do przecenienia – zwłaszcza w dobie XXI wieku – dzieło autorstwa duszpasterza, członka wspólnoty Braci św. Józefa Benedykta Cottolengo – Paolo Scquizzato pod tytułem „Kłamstwo iluzji. Siedem grzechów głównych między duchowością a psychologią” zawiera niezwykle ważny – i skądinąd świetnie sformułowany – postulat. Dotyczy on mianowicie uznania prymatu wartości duchowych nad cielesnymi. Mówi o zmaganiach z własnymi – psychiką oraz fizycznością, które zawsze stoją gdzieś na drodze pomiędzy człowiekiem a Bogiem, w związku z czym utrudniają – nieraz niestety skutecznie – bezpośredni lub pośredni kontakt z bytem najwyższym. Uzasadnia dlaczego warto podjąć to wyzwanie nawiązania z Nim relacji, zmierzenia się z sobą samym po to, aby uzyskać życie wieczne.

            Autor tej niezwykle ciekawej i z pewnością nowatorskiej pod wieloma względami publikacji zwraca uwagę na rozmaite aspekty dążenia do zawierzenia siebie Bogu. Wskazuje – co zwłaszcza godnym jest uwagi czytelnika – na potrzebę poznania samego siebie. Nadmienia jednak, iż: „Autentyczne życie duchowe wiąże się z doświadczeniem dwóch różnych, choć jednocześnie ściśle powiązanych ze sobą rzeczywistości”. Wszak to człowiek niejako – co trzeba wyraźnie podkreślić – wyposażony w swoje właściwości psychofizyczne wchodzi w relacje z Bogiem, wędruje do Niego, zmierza także poniekąd do osiągnięcia doskonale przez Paolo Scquizzato zdefiniowanej wolności. O jakie rzeczywistości jednak chodzi? Dlaczego odpowiedzi na pytania „Gdzie mieszka Bóg?” oraz „Jak i po co zejść w głąb siebie?” są istotne w obliczu treści Ewangelii? Na te i wiele innych – często zaskakujących, lecz zawsze bardzo ciekawych – pytań, czytelnik będzie w stanie wyczerpująco odpowiedzieć po lekturze tej pouczającej książki.

            Dzieło to posiada bez wątpienia niebagatelne znaczenie dla wszystkich tych, którzy czują się zagubieni, którym nierzadko trudno jest wytrzymać samym ze sobą czy zaakceptować samego siebie, czują się źle, lecz nie widzą uzasadnienia takiego stanu rzeczy. Daje wszak spojrzenie na dochodzenie do prawdy o człowieku jako takim, a także w szczególności – o sobie samym. Ważne w tym kontekście jest rozważenie siedmiu grzechów głównych – co Paolo Scquizzato czytelnikowi umożliwia za sprawą swoich niezwykle interesujących oraz wartościowych nie tylko pod względem merytorycznym omówień. W tym wszystkim myśl teologiczna splata się z wątkami psychologicznymi, dzięki czemu efekt jest naprawdę wspaniały, z kolei wgląd w istotę problemu – pogłębiony, a przez to pełny.

            Rozważania zaprezentowane na kartach książki maja charakter zdecydowanie problemowy. Autor wskazuje na palące współczesne społeczeństwa problemy wpisane w ramy siedmiu grzechów głównych. Odnośnie pychy – bram do grzechu, zwraca uwagę na zachowania narcystyczne; chciwości – zastanawia się czy „mieć” odbywa się faktycznie po to, „aby być” i dlaczego powoduje ona zamykanie się własnego „ja”; przypatruje się nieczystości jako odrzuceniu wolności oraz balansowaniu pomiędzy seksualnością a perwersją. Daje przy tym konstruktywne rady, formułuje przestrogi. Mówi jak szukać, aby odnaleźć. Któż wszak wie dlaczego warto obecnie znać Antirrhetikon (Kontrargumenty), czyli zbiór odpowiedzi, inaczej sformułowań, które celują w odparciu argumentów demona? Paolo Scquizzato pyta również między innymi na czym polega szaleństwo gniewu; przygląda się nieumiarkowaniu w jedzeniu oraz piciu – pragnieniom nieskończoności, a także ludzkiemu łakomstwu; daje spojrzenie na konsekwencje i istotę zawiści; odsłania znaczenie acedii.

            Dzieło autorstwa Paolo Scquizzato pod tytułem „Kłamstwo iluzji. Siedem grzechów głównych między duchowością a psychologią” z pewnością przyniesie ukojenie tym, którzy mogą czuć się zagubieni we współczesnym świecie pełnym pokus, okazji do popełnienia grzechów. Jest wszak pełna interesujących omówień pozwalających na zrozumienie zarówno ich siły, jak i własnych dyspozycji do ich przezwyciężenia. Autor dodaje otuchy do walki z grzechem i podjęcia próby nawiązania kontaktu z Bogiem. To warta polecenia książka, zwłaszcza w dobie powszechnej sekularyzacji.

Krzysztof Wróblewski

Książka jest dostępna na stronie Wydawnictwa W drodze: http://www.wdrodze.pl/opis,1068,Klamstwo_iluzji__Siedem_grzechow_glownych__Miedzy_duchowoscia_a_psychologia_.html#.UT8_QFe0phU

a.me.

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 4]
Facebook

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *