Pro Fide Rege et Lege, nr 85 „Państwo prawa”

Pro Fide Rege et Lege, nr 85 „Państwo prawa”.

Do kupienia w naszym sklepie, w cenie jedynie 27 PLN (zamiast 35).

Spis treści
Wstęp ………………………………………………………………………………………………………………….. 7
„Prawo jest ułomnym instrumentem, bardzo ułomnym. Ale daje szansę pod warunkiem,
że jest rozumnie stosowane” Wywiad z prof. Ewą Łętowską ……………………………………………………………………………….. 9
Filozofia państwa prawa
Michał Podgórski
Fundamenty państwa prawa w cywilizacji łacińskiej ………………………………………………… 29
Adam Wielomski
Niccolò Machiavelli między tyranią a racją stanu …………………………………………………….. 43
Karol Jaworski
Jacek Woroniecki jako filozof prawa ……………………………………………………………………… 71
Bartosz Chrząszcz
Carl Schmitt wobec koncepcji państwa prawa. Krytyka liberalizmu na tle sporu
z Hansem Kelsenem …………………………………………………………………………………………… 87
Magdalena Ziętek-Wielomska
Prawa podmiotowe a modernizacja – motor czy hamulec postępu? Dyskusja
w niemieckich naukach prawnych i społecznych ……………………………………………………. 111
Arkadiusz Barut
Od demokracji liberalnej do demokracji postludzkiej. Filozoficzne dekonstrukcje
podmiotu a odchodzenie od idei państwa prawa ……………………………………………………. 133
Państwo prawa a konstytucja
Lech Mażewski
Elementy państwa prawa w schyłkowym okresie prl (1980–1987) …………………………. 153
Krzysztof Prokop
Kształtowanie się zasady prawidłowej legislacji w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego .. 173
Jakub B. Drobnik
Zasada odpowiedniego vacatio legis jako forma ochrony praw i wolności
konstytucyjnych w kontekście restrykcji covidowych ……………………………………………… 191
Jan Kazimierz Adamczyk
Podział władzy w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.
w świetle orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego …………………………………………………….. 221
Recenzja
Andrzej S. Połosak
Adam Wielomski, Nacjonalizm wobec problemu Europy – recenzja ……………………………… 247
Informacja dla Autorów …………………………………………………………………………………….. 255

Do kupienia w naszym sklepie, w cenie jedynie 27 PLN (zamiast 35).

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]
Facebook

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *