Sarkokatolicy

Henry de Lesquen, dyrektor Radia „Courtoisie”, a zarazem prezes” Klubu Zegara” odmówił od samego początku kampanii wyborczej jakiegokolwiek, najmniejszego nawet poparcia dla Nicolasa Sarkoziego.
Między pierwszą a drugą turą wyborów prezydenckich wezwał do oddawania nieważnych głosów, a po ogłoszeniu ostatecznych wyników skrytykował część środowisk katolickich za udzielenie poparcia Sarkoziemu. Katolików owych nazwał ironicznie „Sarkokatolikami” i zarzucił im kierowanie się wąsko pojętymi względami wspólnotowymi. Henry de Lesquen wskazał w ten sposób na istnienie we Francji specyficznego dla tego kraju zjawiska polegającego na gettoizacji katolików. Wyznawanie religii katolickiej stało się czymś charakterystycznym dla niektórych, ograniczonych liczebnie kręgów prawicowo nastawionej burżuazji.
Burżuazja owa, z wyjątkiem wojskowych i policjantów, nie wchodzi w relacje z innymi grupami społecznymi, żyje poza strukturami życia codziennego, przez ludność zaś postrzegana jest jako jedna z wielu wspólnot, bardzo zresztą nieliczna i odznaczająca się śmiesznym w oczach ludu sposobem ubierania się, dużą dozą arogancji, bardzo wysokimi dochodami i innym niż reszta Francuzów wyglądem.
Istotnie, „Sarkokatolicy” stanowią getto. Nie oddziałują nawet w swoich własnych parafiach, tworząc w ich łonie getta wewnętrzne.
Burżuazja francuska, wyróżniająca się całkowitym brakiem troski o warstwy ludowe, alienacją społeczną, wydala więc kolejnego potworka: skrajnie mniejszościową grupę koncentrującą swój czas wolny wokół uroczystości religijnych, długich przyjęć i drogich wakacji. Religia głosząca ubóstwo stała się wyznaniem bogatych.
„Sarkokatolicy” kierują się w swym postępowaniu prymitywnymi nawykami klasowymi, często ociężałością umysłową, przesadami rasowymi i niewiedzą.
Henry de Lesquen, nie mający z tą klasą absolutnie nic wspólnego (jest potomkiem wielkiego rodu szlacheckiego) dostrzegł zjawisko, które stało się prawdziwą plagą katolicyzmu francuskiego i które może zakończyć się na dłuższą metę rozpadem struktur parafialnych.

Antoine Ratnik

a.me.

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]
Facebook

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *