Pius XI: Encyklika Ubi arcano Dei [O pokoju, 1922]

Encyklika UBI ARCANO DEI do Czcigodnych Braci Patriarchów, Prymasów, Arcybiskupów, Biskupów i innych Zwierzchników Diecezjalnych w jedności z Stolicą św. pozostających. Pokoju Chrystusowego należy szukać w Królestwie Chrystusowym. CZCIGODNI BRACIA! Pozdrowienie i Błogosławieństwo Apostolskie. Skoro Pan Bóg w niezbadanych wyrokach Swoich uniósł Nas bez żadnych z naszej strony zasług na Stolicę Piotrową, ową katedrę prawdy i miłości, chcieliśmy, Czcigodni Bracia, jak najprędzej odezwać się w liście serdecznym do Was i drogich synów naszych, bezpośredniej pieczy Waszej duszpasterskiej powierzonych. Objawem tego pragnienia było błogosławieństwo udzielone przez […]