Malinowski: Jak zostać Abrahamem? Międzypokoleniowy kapitał i fundacje rodzinne

W Księdze Rodzaju czytamy, że Bóg zwracając się do Abrahama, powiedział: „uczynię z ciebie wielki naród, będę ci błogosławił i twoje imię rozsławię”. Dalszą część historii znamy. Abraham stał się ojcem licznego i bogatego narodu. Inspirując się tą biblijną opowieścią, zadajmy sobie następujące pytanie: czy możliwe jest międzygeneracyjne pomnażanie bogactwa w taki sposób, aby kolejne pokolenia dysponowały coraz większym majątkiem? Przekleństwo Malthusa   Paradoksalnie – akurat Abraham nie jest najlepszym przykładem pozytywnej odpowiedzi na to pytanie. Dlaczego? Ponieważ historia gospodarcza zarówno w wymiarze makro, jak […]