Szlęzak: „Bajecki”

Od dwóch tygodni mocuję się z jakimś choróbskiem i więcej czasu spędzam w łóżku przed telewizorem. Siłą rzeczy więcej oglądam informacji o bieżących wydarzeniach politycznych. Bardzo dobrym komentarzem do nich jest reklama jakiegoś lekarstwa dla dzieci. W tej reklamie sympatyczne dzieciaki mówią, co ich mamy powinny robić, by ulżyć im w chorobie. Najbardziej ujął mnie chłopczyk, który krzyknął „bajecki!”. Ta reklama skojarzyła mi się z tym, co w polityce widziałem przez te dwa tygodnie w telewizji. Oto polskie społeczeństwo, zmagające z różnymi politycznymi chorobami, dało […]