Rękas: Żelazne kompanie BCh

Na jednej z konserwatywnych grup dyskusyjnych wywołano interesujący temat – wyraźnego pomijania w obecnie realizowanej polityce historycznej Batalionów Chłopskich, formacji, którą tak z powodów rodzinnych, jak i zasadniczych darzę pewnym sentymentem. Nadgorliwość vs. infantylizm W dyskusji trafnie również zauważono, że w ogóle na plan dalszy zepchnięte zostały całe dzieje podziemia zbrojnego czasów II wojny światowej, a nawet szerzej – całego polskiego wysiłku zbrojnego w tym konflikcie we wszystkich aspektach innych niż antysowieckie i antykomunistyczne. Właściwie poza powstaniem warszawskim nawet AK traktowana jest jako w najlepszym […]