Piętka: Zapomniana rocznica (bitwy pod Lenino)

  Dzisiaj, 12 października, przypada rocznica zapomnianej bitwy. Zapomnianej ze względów politycznych, tylko że jest to polityka antypolska, robiona w interesie zewnętrznych wrogów Polski i uzasadniana werbalnie hurra-patriotycznymi hasłami przez arcypatriotyczną partię. Jest rzeczą niezwykle haniebną to, co obecna propaganda pisze i mówi o tych żołnierzach i o ich dowódcy. Mam na myśli nie tylko tzw. interpretację historyczną, ale ten szczególny język, to nazewnictwo niosące w sobie niesamowity ładunek pogardy i wrogości. Te sztucznie kreowane negatywne emocje są kamuflowane antykomunizmem i antysowietyzmem, ale przynajmniej dla […]