Konecka: Słowianowirus?

Informacje o tworzeniu przez Amerykanów na Ukrainie komponentów broni biologicznej zostały zgodnie zlekceważone przez niemal wszystkie europejskie media. Zadziwiająca to dezynwoltura, biorąc pod uwagę postawę tych samych ośrodków wobec pandemii COVID-19, dopiero co i po cichu zakończonej. A przecież broń biologiczna nie uznaje granic. Nie da się przeciw niej zastosować wojsk rakietowych, ni obrony powietrznej kraju. W przypadku utraty kontroli nad tego typu środkami cały region Morza Czarnego i Europy Środkowo-Wschodniej mógłby znaleźć się w strefie skażenia, obejmującej nie tylko Rosję i Ukrainę, ale i […]