Pius XII: Christus Dominus (1953)

W sprawie Postu Eucharystycznego. Nowe normy Stolicy Apostolskiej w sprawie postu Eucharystycznego. PIUS BISKUP Sługa Sług Bożych na wieczną rzeczy pamiątkę Chrystus Pan, „tej nocy, w której był wydany” (1 Kor. 11, 23), gdy po raz ostatni spełniał obrzęd Paschy wedle Starego Zakonu, (cfr. Łuk. 22, 20), podał chleb uczniom swoim, mówiąc: „To jest ciało moje, które za was będzie wydane” (1 Kor. 11, 24); także i kielich im podał, mówiąc: „To jest krew moja Nowego Testamentu, która za wielu będzie wylana” (Mat. 26, 28). […]