Pius XI: List apostolski Quas ante annos z okazji Międzynarodowego Kongresu w Poznaniu ku czci Chrystusa Króla [1937]

PIUS XI LIST APOSTOLSKI QUAS ANTE ANNOS z okazji Międzynarodowego Kongresu w Poznaniu ku czci Chrystusa Króla Wielką radość sprawia nam stwierdzenie, że na niwie całego Kościoła wydała nieprzebrane owoce Encyklika „Quas primas” o królewskiej władzy Zbawiciela Naszego i o ustanowieniu święta Chrystusa Króla, którą obwieściliśmy przed dwunastu prawie laty. Pomiędzy innymi skutkami Naszego pisma sprawia nam ukontentowanie bardzo mądra i zbawienna uchwała pewnego grona duchownych, którzy postanowili co pewien czas urządzać ku czci Chrystusa Króla szczególne Kongresy, mające za wyłączne zadanie badać sposoby realizacji […]

Raźny: Łagiewniki 19 XI 2016. – odzyskiwanie sensu (o intronizacji Chrystusa Króla)

    Jubileuszowy Akt Przyjęcia  Jezusa Chrystusa za Króla i Pana w życiu osobistym i narodowym Polaków jest wydarzeniem dziejowym w wymiarze nie tylko religijno-antropologicznym, eschatologicznym i moralnym, ale również politycznym, społecznym i kulturowo-cywilizacyjnym. Mimo, iż Akt ten nie został przez jego promotorów określony mianem intronizacji, posiada jej znaczenie. Świadczą o niej te fragmenty jego tekstu, w których jest mowa o uznaniu panowania Chrystusa we wszystkich sferach naszego życia. Potwierdza to również jasno wyrażona intencja intronizacyjna Aktu „Uznajemy Twe panowanie nad Polską i całym naszym […]