Szlęzak: Cimoszewicz mówi nie w porę, ale trafnie (czyli czy Polska jest komukolwiek potrzebna?)

Pan Włodzimierz Cimoszewicz ma szczególny talent do wypowiadania myśli słusznych, ale ze względu na okoliczności wywołujących wrogie wobec niego reakcje. Tak było, gdy jako premier w czasie powodzi powiedział powodzianom, że trzeba się ubezpieczać. Tak było przed kilkoma dniami, kiedy powiedział, że Polska jest nikomu nie potrzebna. Przy okazji różnych rocznic przypadających na 1 września warto się nad tą myślą zastanowić. Według oficjalnej wersji PiS-u Polska jest jak najbardziej potrzebna, a nawet niezbędna. Przede wszystkim, żeby powstrzymać imperialne zapędy Rosji. Stąd jednostronne zaangażowanie po stronie […]