Ks. prof. Czesław Bartnik przemilczany

Jego śmierć, wieku 91 lat – została oczywiście odnotowana, głównie w „Naszym Dzienniku” gdzie pisywał w ostatnich latach i na antenie Radia Maryja, z którym był blisko związany. Także media rządowe odnotowały ten fakt, pomijając jednak dyskretnie poglądy ks. Bartnika i jego „niepoprawną politycznie” przeszłość, także polityczną. W okresie PRL nie należał on bowiem do obozu „niepokornych”, wręcz przeciwnie – był jednym z ideologów Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Społecznego opowiadającego się m.in. za dialogiem ekumenicznym z Cerkwią Prawosławną w Rosji. Publikował w latach 80. W „Tygodniku Polskim”. […]