Modzelewski: Faktury ustrukturyzowane nie przyśpieszą rozliczeń w obrocie gospodarczym

            Od dawna podejrzewałem, że faktyczni twórcy sypiących się jak z rękawa nowelizacji przepisów podatkowych, w tym zwłaszcza dotyczących podatku od towarów i usług, nie do końca zgłębili treść nowelizowanych przepisów. Ale nie tylko: rodzą się często również dalej idące podejrzenia co do znajomości samych podatków oraz prawa cywilnego, które reguluje stosunki umowne. Posługując się tym pojęciem „faktyczni twórcy przepisów”, bo nie bardzo wiadomo, kto te przepisy piszę. Przypomnę, że po kompromitacji tzw. Polskiego Ładu w 2022 r. (w „opiniotwórczych mediach” wcześniej zachwalanych przez biznes […]